صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دورت بگردم از محمدرضا عشریه

آکورد های محمدرضا عشریه

آکورد آهنگ دورت بگردم از محمدرضا عشریه

 آکورد با ریتم 6/8

Cmآسمون به زمین بیاد A#من دورت G#میگردم
A#ممنون از خدای خوبم G#که تو رو پیداC7 کردم
Fmهر جا تو D#باشی میدونم Fmآروم میگیره Cmدردم

Cm………A#…..G#…..A#………G#………Fm…..D#…..Fm…..Cm
Cmاز روزی که توو قلبم Gmتو خونه کردی
G#آرامشو به جونم Gmروونه کرCmدی
A#چقدر تو مهربونی G#آخه اینو میدونی
Gmهمیشگی میخوامت Fmعزیز جونی
تو که Cmنفسامی هر نفس A#که باهامی
اونیG#که میخوامی C7اونیFmکه میخوامی
ای A#همه چیزم زندگیموD# میریزم
پای Fmتو عزیزم نور چشاCmمی
Cmآسمون به زمین بیاد A#من دورت G#میگردم
A#ممنون از خدای خوبم G#که تو رو پیدا Fmکردم
Fmهر جا تو D#باشی میدونم Fmآروم میگیره Cmدردم
Cmآسمون به زمین بیاد A#من دورت G#میگردم
A#ممنون از خدای خوبم G#که تو رو پیداA# کردمFm
Fmهر جا تو D#باشی میدونم Fmآروم میگیره Cmدردم A#…..G#

Cm…..A#…..Cm…..A#….. …..G#…..Fm………Cm
Cm…..A#…..Cm…..A#……….G#…..Fm………Cm
Cmتو دلربا Gmترین اتفاقمی Cmمن روی ابرGmام وقتی با منی
G#تو وصله ی Gmجونمی یکی یه G#دونمی
بد خراب Fmتوام بس که دیووGmنمی
تو که Cmنفسامی هر نفس A#که باهامی
اونیG#که میخوامی C7اونیFmکه میخوامی
ای A#همه چیزم زندگیموD# میریزم
پای Fmتو عزیزم نور چشاCmمی
Cmآسمون به زمین بیاد A#من دورت G#میگردم
A#ممنون از خدای خوبم G#که تو رو پیدا کردم
Fmهر جا تو D#باشی میدونم Fmآروم میگیره Cmدردم
Cmآسمون به زمین بیاد A#من دورت G#میگردم
A#ممنون از خدای خوبم G#که تو رو پیداC7 کردم
Fmهر جا تو D#باشی میدونم Fmآروم میگیره Cmدردم


آکورد آهنگ های دیگر از محمدرضا عشریه
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *