صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ دل ناقابل از فاضل دریس

آکورد های فاضل دریس

آکورد آهنگ دل ناقابل از فاضل دریس

آکورد باریتم 6/8

G#m…..F#m…..G#m…..F#m…..G#m…..F#m…..G#m
میانهC#m جنگله انبوهه موهات بگرBدم
به دور آن سیاهیه دو چشمات بگرAدم
تو دنیایه منی من دور دنیاتF#m بگردمC#m
بیفتمC#m آخ بیفتم در میانه چاله گوBنت
سرم جا خوش کنه هی روی شوAنت
خودم دیوونه و قلبم بشه F#mدیوونه خونتC#m
میاد BامواجA موهاتG#m به سمتهE ساحلF#m منG#m
بزار BکشتیهA قلبتG#m بشینهE توو F#mدله G#mمن
سند Bخورده به نامتC#m دله BناقابلهA منG#m
سند Bخورده به نامتC#m دله BناقابلهA منG#m
B…..A…..G#m………E…..F#m…..G#m
G#m…..A…..G#m………E…..F#m…..G#m

B…..C#m…..B…..G#m…..B…..C#m…..B…..G#m
تورو C#mکی این همه زیبا کشیده عزیزمB
کی چشمای تورو دریا کشیده عزیزمA
توو موهات یک شبه یلدا کشیده عزیزمG#m
میاد BامواجA موهاتG#m به سمتهE ساحلF#m منG#m
بزار BکشتیهA قلبتG#m بشینهE توو F#mدله G#mمن
سند Bخورده به نامتC#m دله BناقابلهA منG#m
سند Bخورده به نامتC#m دله BناقابلهA منG#m
B…..A…..G#m………E…..F#m…..G#m
G#m…..A…..G#m………E…..F#m…..G#m
B…..C#m…..B…..G#m…..B…..C#m…..B…..G#m

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    حق استفاده از اینترنت آزاد، جزو حقوق اولیه شهروندی است. با این محدودیت مخالفت کنید