آکورد آهنگ ترکی آنلاسانا از ناهیده باباشلی (کاور)

متن و آکورد آهنگ ترکی آنلاسانا از ناهیده باباشلی (کاور)

خواننده اصلی آهنگ: هالوک لونت

Anlasana Cover By Nahide Babasli‘s Guitar Chords

گام اصلی C#m
C#m………C#m
C#mKendimi esir alEdım F#mÇalmadı yineC#m telefonlar
Alışırım sanmışEtım F#mYüreğimde C#msancın var
F#mGel etme nazlı C#mgüneş F#mSensin gönlümeC#mBBeni biraz anlasanaC#m
F#mÖlürüm aşkına C#myar F#mÖlürüm diyar diC#myar BBeni biraz anlasanaC#m
EOf F#m sarıl banaC#mBBeni birazA anElasanaC#m
EOf F#m sarıl banaC#mBBeni birazA anElasanaC#m
C#m…….F#m…….B……C#m…….C#m…….F#m…….B……C#m
C#mKendimi esir alEdım F#mÇalmadı yineC#m telefonlar
Alışırım sanmışEtım F#mYüreğimde C#msancın var
F#mGel etme nazlı C#mgüneş F#mSensin gönlümeC#mBBeni biraz anlasanaC#m
F#mÖlürüm aşkına C#myar F#mÖlürüm diyar diC#myar BBeni biraz anlasanaC#m
EOf F#m sarıl banaC#mBBeni birazA anElasanaC#m
EOf F#m sarıl banaC#mBBeni birazA anElasanaC#m
EOf F#m sarıl banaC#mBBeni birazA anElasanaC#m
EOf F#m sarıl banaC#mBBeni birazA anElasanaC#m
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.