آکورد آهنگ لبخند پایانی از احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری

 آکورد با ریتم 6/8

Cmاسمتو آوازم با بغضم میسازم D#این گریه آهنگ توFmئه
A#از سقف میباری رو تخت بیداری این خونه تو چنگ توG#ئه
G#به گریه نزدیکم تونیستی تاریکم دنیام همرنگ توئه
از عطر رو شالت میگردم دنبالت یه شهر دلتنگهCm توئه
A#…..G#دیوونه برگرد تا Gmبارونه این کوچه توFm عطر تو هر شب با حسرت راه میCmره
A#…..G#دیوونه حالتو کی Gmمیدونه غیر منی Fmکه هر جا تو فکر تو تا ماه میCmره

G#………Gm………Fm………Cm…..A#…..G#………Gm………Fm………Cm
Cmتو زخم شیرینی آغوش غمگینی تصویر غروب منیGm
A#دنیای آرامش حسی که میخوامش تو حال محبوب منیCm
Cmمن دورم تو دیری میمونم تو میری دلشوره خوب منیGm
A#اندوه طولانی لبخند پایانی آروم آشوب منیCm
G#دیوونه برگرد تا Gmبارونه این کوچه توFm عطر تو هر شب با حسرت راه میCmره
A#…..G#دیوونه حالتو کی Gmمیدونه غیر منی Fmکه هر جا تو فکر تو تا ماه میCmره
G#………Gm………Fm………Cm

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.