آکورد آهنگ Sway از Michael Bublé

آکوردهای Michael Buble
آکورد گیتار آهنگ Sway از Michael Bublé

متن و آکورد گیتار آهنگ Sway از Michael Bublé

ریتم 4/4

Dm
When marimba rhythms Gmstart to play Dance with me, Dmmake me sway
Like a lazy ocean Gmhugs the shore A7Hold me close, Dmsway me more
Like a flower bending Gmin the breeze Bend with me, Dmsway with ease
When we dance you have a Gmway with me A7Stay with me, Dmsway with me
Other dancers may Cbe on the floor Dear, but my eyes will Fsee only you
Only you have that A7magic technique When we sway I go Dmweak
I can hear the sounds of Gmviolins Long before Dmit begins
Make me thrill as onlyGm you know how A7Sway me smooth, Dmsway me now
Other dancers may Cbe on the floor Dear, but my eyes will Fsee only you
Only you have that A7magic technique When we sway I go Dmweak
I can hear the sounds of Gmviolins Long before Dmit begins
Make me thrill as onlyGm you know how A7Sway me smooth, Dmsway me now
When marimba rhythms Gmstart to play Dance with me, Dmmake me sway
Like a lazy ocean Gmhugs the shore A7Hold me close, Dmsway me more
(modulation)
Like a flower bending G#min the breeze Bend with me, D#msway with ease
When we dance you have a G#mway with me A#7Stay with me, D#msway with me
When marimba rhythms G#mstart to play Dance with me, D#mmake me sway
Like a lazy ocean G#mhugs the shore A#7Hold me close, D#msway me more
Like a flower bending G#min the breeze Bend with me, D#msway with ease
When we dance you have a G#mway with me A#7Stay with me, D#msway with me

برای ارسال اجرای آهنگ Sway از Michael Buble کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از مایکل بوبله اینجا کلیک کنید

همچنین، نسخه ی فارسی این آهنگ نیز با صدای شاهکار بینش پژوه تحت عنوان قطعه ی وسط قلبم اجرا شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *