برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ Con Te Partiro از Andrea Bocelli

آکوردهای Andrea Bocelli

آکورد گیتار آهنگ Con Te Partiro از Andrea Bocelli

آکورد گیتار آهنگ Con Te Partiro از Andrea Bocelli

CQuando sono soDla Sogno all’orizzEmonte DE mancan le Gparole,
Si Clo so che Dnon c’è luce In unaEm stanza quandoD manca il Gsole,
GSe non ci sei Emtu con Cme, con Dme.
GSu le finDestre MostraG a tutti il mio cuoreC Che Dhai accesso,
GChiudi dentro Dme La luce Emche Hai incoCntrato per Dstrada.

GCon teD parEmtiroC PaGesi Dche non ho Emmai
CVeduto e vissuto conG te,C AdeDsso si li vivro
GCon teD parEmtiroC Su naGvi per mariD
Che, io loEm so, No, Cno, non esistono piu Gcon Cte li vivD7ro

CQuando sei lontaDna Sogno all’orizzEmonte E maDncan le paGrole,
CE io si lo sDo Che sei conEm me, conG me,
CTu mia luna tuD sei quiEm conC me,
MioD sole tu Emsei qui con me, Con meD, con meC, con Dme.

GCon teD parEmtiroC PaGesi Dche non ho Emmai
CVeduto e vissuto conG te,C AdeDsso si li vivro
GCon teD parEmtiroC Su naGvi per mariD
Che, io loEm so, No, Cno, non esistono piu Gcon Cte li vivD7ro

ACon teE parF#mtiroD PaAesi Eche non ho F#mmai
DVeduto e vissuto conA te,D AdeEsso si li vivro
ACon teE parF#mtiroD Su naAvi per mariE
Che, io loF#m so, No, Dno, non esistono piu Acon Dte li vivE7ro

برای ارسال اجرای آهنگ Con Te Partiro از آندرا بوچلی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از آندرا بوچلی اینجا کلیک کنید

آکورد آهنگ های دیگر از Andrea Bocelli

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *