آکورد آهنگ 209 از شاهین نجفی

شاهین نجفی

Bmتو که میشناسی دردِ تو شعرامو
Emتو که میفهمی معنی ایهامو
Gتو که با رنج کشیدی بدن زخمیمو
A#dim7تو که دیدی یه شبه برفِ رو موهامو
F#بدنم مَهلکه ی شیهه ی شلاق شد
Bmمن اگه خسته شبیه تنِ ایران بودم
Emمن اگه لحظه ی پایانیِ انسان بودم
Gخاطراتِ تو منو زنده نگه داشته هنوز
A#dim7وسطِ بی تو ترین نقطه ی زندان بودم
F#که به یادِ تنِ گرم تو، تنم داغ شد
Bmبا لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم
Emمن به آرامش وحشی چشات مدیونم
Gیه پناهنده ی ترسیده ی تنهام اما
A#dim7پشتِ مرز تن تو تا به ابد می مونم
F#منو از این غم جاودانه آزاد کن
Bmتو که باشی پیش من خنده به دردا میزنم
Emحتی اون لحظه که از شکنجه ها جون میکَنم
Gتو دلیلِ سبزِ ریشه امی تو خاک این کویر
A#dim7چرا خم شه قامتم، زرد بشه روح و تنم؟
F#که جواب موندنم، اَرّه سر ساق شد
Bmاگه فردایی باشه من با تو می سازم
Emبرد من وقتیه که به تو می بازم
Gتوی این روزای شوم، شده کل آرزوم
A#dim7روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغلت
F#بین دستات برسم به اوج پروازم
Bmبا لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم
Emمن به آرامش وحشی چشات مدیونم
Gیه پناهنده ی ترسیده ی تنهام اما
A#dim7پشتِ مرز تن تو تا به ابد می مونم
F#منو از این غم جاودانه آزاد کن
Bmبا لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم
Emمن به آرامش وحشی چشات مدیونم
Gیه پناهنده ی ترسیده ی تنهام اما
A#dim7پشتِ مرز تن تو تا به ابد می مونم
F#منو از این غم جاودانه آزاد کن
Bmبا لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم
Emمن به آرامش وحشی چشات مدیونم
Gیه پناهنده ی ترسیده ی تنهام اما
A#dim7پشتِ مرز تن تو تا به ابد می مونم
F#منو از این غم جاودانه آزاد کن

برای دریافت نت و تلبچر آهنگ 209 از شاهین نجفی کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.