آکورد آهنگ گل هیاهو از فریدون آسرایی

آکورد گیتار آهنگ گل هیاهو از فریدون آسرایی

گام اصلی A#m ریتم 4/4

D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
آهای A#mخوشگل عاFmشق آهای A#mعمر دقاFmیق آهای A#mوصله به موC#های تو سنجاFmق شقاA#mیق
آهای A#mای گل شب‌Fmبو آهایA#m گل هیاFmهو آهای A#mطعنه زده C#چشم تو به Fmچشـمای آA#mهو
دلمD#m لاله ی عاA#mشق آهای D#mبنفشه ی A#mتر نکن D#mغنچه نشکفتهA#m ی قلبمFm رو تو پرA#mپر
من که D#mدل به تو داA#mدم چرا D#mبردی ز یاA#mدم بگو C#با من عاG#شق براي چه Fmبرات زیاA#mدم
آهای A#mصدا ی گیتاFmر آهای A#mقلب رو دیوFmار اگه A#mدست توی دستاC#م نذاریFm خدانگهدA#mار

D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
دلتD#m یاس پراحساسه آی مریم ناA#mزم تا اونD#m روزی که نبضم بزنه ترانه‌ساA#mزم
براتD#m ترانه‌ساA#mزم تو آD#mهنگی ساA#mزم بیا A#mبرات میخوام C#از این صدا Fmقفس بساA#mزم
آهای A#mخوشگل عاFmشق آهای A#mعمر دقاFmیق آهای A#mوصله به موC#های تو سنجاFmق شقاA#mیق
آهای A#mای گل شب‌Fmبو آهایA#m گل هیاFmهو آهای A#mطعنه زده C#چشم تو به Fmچشـمای آA#mهو

D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
دلمD#m لاله ی عاA#mشق آهای D#mبنفشه ی A#mتر نکن D#mغنچه نشکفتهA#m ی قلبمFm رو تو پرA#mپر
من که D#mدل به تو داA#mدم چرا D#mبردی ز یاA#mدم بگو C#با من عاG#شق براي چه Fmبرات زیاA#mدم
آهای A#mصدا ی گیتاFmر آهای A#mقلب رو دیوFmار اگه A#mدست توی دستاC#م نذاریFm خدانگهدA#mار
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m
D#m…..Fm…..A#m…..D#m…..Fm…..A#m

برای ارسال ویدئو ی آهنگ گل هیاهو از فریدون آسرایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از فریدون آسرایی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.