صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ گل مریم از رضا بهرام

آکورد های رضا بهرام

آکورد گیتار آهنگ گل مریم از رضا بهرام

آکورد با ریتم 6/8

F#m
F#mای گل مریم Bmخوابتو دیدم F#mباز توی رویایی Bmدلنشین و دلF#mباز
F#mگفتم از عشق و Dساده خندیدی Eمیوه ی عشقوBm از دلم چیدیF#m
F#mاما یک لحظه Dبی تو بارون شد Eفهمیدم Bmخوابم دنیا زندون F#mشد
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید

Bm…..F#m…..Bm…..F#m…..D…..C#…..C#7…..F#m
Bm…..F#m…..Bm…..F#m…..D…..C#…..C#7…..F#m
F#mاین بار که میای بارونو بیار رو شنه ی Eمن
تو خونه ی Bmمن درداتو بذارF#m
Bmدرداتو بذارF#m …. Bmرو شونه ی من شاید که خزEون
F#رفتش بی نشونBm از باغ بهارF#m
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید
این گل Bmمال منهF#m دست به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید
این گل Bmمال منهF#m دس به Bmشاخه هاش نزF#mنید
این گل Dمال منهC# از گلC#7برگاش دل F#mبکنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *