صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ گلنار از شهرام ملک زاده

آکورد های شهرام ملک زاده

آکورد گیتار آهنگ گلنار از شهرام ملک زاده

 آکورد با ریتم 6/8

Em…..Am…..Em
Emگلنار، گلنار کجاAmیی که از غمت Emناله می‌کند Fعاشق وفاEmدار
گلناAmر، گلناFر کجایی که بی تو شد Emدل اسیرِ غم، Gدیده ام FگهرEmبار

Emگلنار، گلنار دمیAm اولین شب Emآشنایی و Fعشق ما به یاد Emآر
گلناAmر، گلناFر در آن شب تو بودی و Emعیش و عشرت و FآرزویG بسیاEmر
چه دیدAmی از من، حبیبمEm گلنار که دادFی آخر فرGیبم FگلناEmر
نیاAmبی ای کاش نصیبEm از گردون که شد Fناکامی نصیبمG …. FگلناEmر

Emبُوَد مرا Amدر دل شب تار، Fآرزوی دیدEmار
Emتا به کی پریشاAmن، Fتا به کی گرفتاEmر
Emیا مده مرا Eوعده وفا، Amراز خود نگه Emدار
Emیا به روی من Fخنده‌ها بزن، Gقلب من FبدستEm آر

چه دیدAmی از من، حبیبمEm گلنار که دادFی آخر فرGیبم FگلناEmر
نیاAmبی ای کاش نصیبEm از گردون که شد Fناکامی نصیبمG …. FگلناEmر

نشدAmی عاEmشق، نشدAmی عاEmشق، ز کجاAm دانی
چه کشدF هر شب دل Gمن، FگلناEmر
لب Amخود بگشاEm لب Amخود بگشاEm به سخنF گلنار
دلِ زارم را مَشکنG …. FگلناEmر


آکورد آهنگ های دیگر از شهرام ملک زاده
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *