برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پناه عاشقان از آرون افشار

آکوردهای آرون افشار

آکورد گیتار آهنگ پناه عاشقان از آرون افشار

آکورد گیتار آهنگ پناه عاشقان از آرون افشار

 ریتم 4/4

Em…..Am…..Em…..Bm…..C…..D…..C…..D…..Am…..Bm…..Em
Em…..Am…..Em…..Bm…..C…..D…..C…..D…..Am…..Bm…..Em
Emمن بریدم Amاز همهEm رسیده امAm به توEm به تو پناهِAm عاشقانهBm ام
Dمن شکسته Gقایقم Dتو ساحلG منی Dبی تو من پر ازBm بهانه Emام
Emمن رسیده Amام به تو Emرها نکنAm مرا که Dتو امید Cآخر BmمنیAm
Cشک ندارد Dعشق تو Cهمیشه Dعاشقم ببینAm تمام Bmباور Emمنی
Emببین لحظه ای حال مرا Dببین Gبرگی ام افتاده بر Cزمین
Amمن تورا میخواهمت Bmهمین
EmببینAm لحظه ای حال مرا Bmببین Gبرگی ام افتاده بر Cزمین
Amمن تورا میخواهمت Bmهمین Amمن تورا میخواهمت Emهمین

Em…..Am…..Em…..Bm…..C…..D…..C…..D…..Am…..Bm…..Em
Emمرا جوAmاب میکندEm سکوت Amچشم های Emتو
Dو باز Gتنگیِ نفسD و باز Gهم هوایD تو
Cبریده اDم دل از همهC ببین به Bmتو رسیده Amام
Dبه کوچه هاGی خلوتD همیشه Bmمبتلای Emتو
Emببین لحظه ای حال مرا Dببین Gبرگی ام افتاده بر Cزمین
Amمن تورا میخواهمت Bmهمین
EmببینAm لحظه ای حال مرا Bmببین Gبرگی ام افتاده بر Cزمین
Amمن تورا میخواهمت Bmهمین Amمن تورا میخواهمت Emهمین
Em…..Am…..Em…..Bm…..C…..D…..C…..D…..Am…..Bm…..Em

برای ارسال ویدئو ی آهنگ زلزله از آرون افشار کلیک کنید

آکورد آهنگ های آرون افشار


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *