صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پریشب از امیر تتلو

آکورد های امیر تتلو

آکورد گیتار آهنگ پریشب از امیر تتلو

آکورد گیتار آهنگ پریشب از امیر تتلو

 ریتم 4/4

دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میشود
من Gmاز پریشبDm فهمیدم که تنهاتر از همیشمD# پریشبCm آره دوریت باعث میشهD7 که بدتر عصبی شم
بزنگ Gmسنگو بزن سنگ که دDmلم شده باز تنگ دلم Fتنگ شده واست تو بزن D#زنگو بزن زنگ ***Cm
که دیگه مردم از اینDm تنهایی منو ول نکن D7خب بعد از این
بزن Gmرنگو بزن رنگ سیاهیارو لک کن همه Fآسمونو پره بادکنک و بادبادک کن
بزن D#زیر سکوتت منو از Cmمعجزه پر کن منو D7خار و خص قلبمو بازم پر گل کن
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوD7نه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوD7نه بود و یه بغض و یه سر درد
Gm……Gm……F…….F……D#……Cm……D7…….D7
آهاGm……Gm……F…….F……D#……Cm……D7ببینم تو از پریشب خبر داری نهD7

Gmمن و خاموشی کامل Fبا یه دنیا که روم زومه D#منو و اقامتCm دائمD تو و قلبت یه منظومه
Gmتو این دنیای وارونمF تویی تنها واسم هدیه D#منم بیتو یه داCmغونمD و هر شب میکنم گریه
Gmمن و وسایل خونهF من و بال و پر و روحم D#هممون ما به تو CmوصلیمD تو رو دیگه نمیدونم
Gmمن و دنیام و آیندمF من و خاکستر و خونم D#هممون واسه تو CmجمعیمD و تنهایی نمیتونن
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوD7نه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوD7نه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب……Gm……Fاز بلندای نگاه توF……D#پرت شدمCm……D7همین پریشبD7

Gmدل من شیشه ایه ترک دارهF تو بزن سنگ بزن سنگ بزن D#زخم من بازه سرشCm درد دارهD7 تو بزن چنگ بزن چنگ بزن
Gmخونه ی من پره از تاریکیه Fتو بیا پنجره رم سقف بکش D#چشم من سو ندارهCm نور نداره D7تو بزن زهر بهش زهر چشم
Gmاره من عاشقت هستم بیا سرزنش کن Fحال من خودش بده اصلا بیا بدترش کن
D#اره دل نازک و خستمCm غرورمو له کن D7گل میفرستم تو تو استوری پرپرش کن
Gmاره من عاشقت هستم بیا سرزنش کن Fحال من خودش بده اصلا بیا بدترش کن
D#اره دل نازک و خستمCm غرورمو له کن D7گل میفرستم تو تو استوری پرپرش کن
پرGmیشب دوباره این دیووFنه شبو با عکس تو سر کرد پرD#یشب دوباCmره یه بهوD7نه بود و یه بغض و یه سر درد
پرGmیشب پریشب این دیووFنه این دیوونه پرD#یشب دوباCmره یه بهوD7نه بود و یه بغض و یه سر درد
GmپریشبF به خودم گفتم D#منتظر موندنو یاد بگیرF یه سالGm دو سالF بلکه پونزده سال بیست سالD#
با این کهF صبر برادر مرگه اماGm چیزی که نکشتت قویترت میکنهF اه خلاص

برای ارسال اجرای آهنگ پریشب از امیر تتلو کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر تتلو اینجا کلیک کنید


  • ماهان:

    ریتم آهنگ اشتباه است
    ریتم اصلی ۶/۸ سنگین است

    پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *