Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده

آکورد های حسن شماعی زاده

آکورد گیتار آهنگ پرواز عشق از حسن شماعی زاده

 آکورد با ریتم 4/4

Bm…..A…..G…..F#…..Bm
Bmای صدای نفس من ای هنوز فریادرسEm من
یاد پرواز تو مونده F#در حصار قفسBm من
ای هنوز Gهمه F#کس Bmمن تو نباش Emدلواپس من
عطر تن پوش تو داره F#تن داغ هوسBm من
جای هیچ Emدلواپسی Aنیست توی جاده ها کسیG نیست
پای رفتن اگه باAشه واسه رفتنF# نفسی Bmنیست
تو برو Emکه رفتن Aتو اگه از رو سادگی Gبود
واسه من پای گذشتنA7 از غبارF# زندگی Bmبود

Bm…..Bm…..Em…..F#…..Bm
Bm…..Bm…..Em…..F#…..Bm
Bm…..F#m…..Em…..Bm…..Bm…..F#m…..Em…..Bm
Bm…..F#m…..Em…..Bm…..Bm…..F#m…..Em…..F#
Bmبا وجودی که وجودم پر حسF#m خاستنتEm بود
اوج زیبایی لحظه لحظه هایA7 دیدنت Bmبود
Bmبا وجودی که نگاهت با دلم F#m یاری نمیEmکرد
دلم از ایثار احساس A7به تو خود داری نمیBmکرد
Bmمنو با یک دل عاشق رفتی و ناکام گذاF#mشتی
Aتوی این جنگل آEmهن بی کسA و تنهام گذاBmشتی
Bmای صدای نفس من ای هنوز فریادرسEm من
یاد پرواز تو مونده F#در حصار قفسBm من
ای هنوز Gهمه F#کس Bmمن تو نباش Emدلواپس من
عطر تن پوش تو داره F#تن داغ هوسBm من
جای هیچ Emدلواپسی Aنیست توی جاده ها کسیG نیست
پای رفتن اگه باAشه واسه رفتنF# نفسی Bmنیست
تو برو Emکه رفتن Aتو اگه از رو سادگی Gبود
واسه من پای گذشتنA7 از غبارF# زندگی Bmبود

Bm…..F#m…..Em…..A7…..G…..A…..F#m…..Bm
Bm…..F#m…..Em…..A7…..G…..A…..F#m…..Bm
Bmای صدای نفس من ای هنوز فریادرسEm من
یاد پروازت مبارک F#در حصار قفسBm من
ای هنوز Gهمه F#کس Bmمن تو نباش Emدلواپس من
عطر تن پوش تو داره F#تن داغ هوسBm من


آکورد آهنگ های دیگر از حسن شماعی زاده
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *