آکورد آهنگ پاییز از طاها

طاها

G#m…..D#m…..C#m…..D#m
G#mبدون این که از سر گذشتم چیزی بدوD#mنه اومد بساC#mزه اومد بموD#mنه
G#mعطری که میزد شالی که میبافت کنج این D#mخونه تا آخر C#mعمرم یادم میD#mمونه

لعنت به G#mتقدیر دنیامو F#برد و این حالو Eروز و واسم رقمD#m زد
لعنت به F#پاییز وقتی خودشE نیست وقتی نمیD#mشه باهاش قدمG#m زد
لعنت به G#mتقدیر دنیامو F#برد و این حالو Eروز و واسم رقمD#m زد
لعنت به F#پاییز وقتی خودشE نیست وقتی نمیD#mشه باهاش قدمG#m زد

G#m…..D#m…..C#m…..D#m
G#mمن موندمو این دستای سردم D#mکاشکی بازم اون روزا برگردن
بگو C#mواسم چی مونده جز خاطراتو D#mیه شال گردن
G#mاما هنوزم چشم انتظارم D#mجز گریه کردن کاری ندارم
C#mبیرون نمیره از تو خیالم D#mحتی یه بارم

لعنت به G#mتقدیر دنیامو F#برد و این حالو Eروز و واسم رقمD#m زد
لعنت به F#پاییز وقتی خودشE نیست وقتی نمیD#mشه باهاش قدمG#m زد
لعنت به G#mتقدیر دنیامو F#برد و این حالو Eروز و واسم رقمD#m زد
لعنت به F#پاییز وقتی خودشE نیست وقتی نمیD#mشه باهاش قدمG#m زد
G#m…..D#m…..E…..D#m…..F#…..E…..D#m…..G#m
G#m…..D#m…..E…..D#m…..F#…..E…..D#m…..G#m

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.