برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ مجمع الناز امیر عظیمی

آکوردهای امیر عظیمی

آکورد آهنگ مجمع الناز امیر عظیمی

متن و آکورد آهنگ مجمع الناز از امیر عظیمی

Cm…….Gm……G#…..Gm
Cmتهران شده دارالمجانینت  Gmمن لا اُبالی میشوم G#بی تو
A#توصیف احوالم که D#ممکن نیست Gmگاهاً چه حالیD# میشوم Cmبی تو
لیلای بی Gmاحساسِ بی Cmوجدان Gmیک شهر را ویرانه میA#خواهی
عقل از سَر Gmدنیای من Cmبُردی یک شهر راA# دیوانه میCmخواهی
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# A#یک شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو

Cm…………..Gm…………..Fm…….Gm……G#
Cmمن هر چه دارمGm پایِ تو Cmدادم خواب و خیال وGm عقل و A#ایمانم
Fmخُب دلبری اندازه ای دارد ابری شدم لطفا Cmببارانم
Cmپا پس نکش Gmاز روزگارCm من از کاهِ منGm یک کوهA# میسازی
دست خودت Gmهم نیست میCmدانم بانویِ من A#تو مجمع Cmالنازی

Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *