صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ مجمع الناز امیر عظیمی

5/5 - (2 امتیاز)

آکورد های امیر عظیمی

آکورد آهنگ مجمع الناز امیر عظیمی

متن و آکورد آهنگ مجمع الناز از امیر عظیمی

Cm…….Gm……G#…..Gm
Cmتهران شده دارالمجانینت  Gmمن لا اُبالی میشوم G#بی تو
A#توصیف احوالم که D#ممکن نیست Gmگاهاً چه حالیD# میشوم Cmبی تو
لیلای بی Gmاحساسِ بی Cmوجدان Gmیک شهر را ویرانه میA#خواهی
عقل از سَر Gmدنیای من Cmبُردی یک شهر راA# دیوانه میCmخواهی
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# A#یک شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو

Cm…………..Gm…………..Fm…….Gm……G#
Cmمن هر چه دارمGm پایِ تو Cmدادم خواب و خیال وGm عقل و A#ایمانم
Fmخُب دلبری اندازه ای دارد ابری شدم لطفا Cmببارانم
Cmپا پس نکش Gmاز روزگارCm من از کاهِ منGm یک کوهA# میسازی
دست خودت Gmهم نیست میCmدانم بانویِ من A#تو مجمع Cmالنازی

Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو
Cmوقتی که میخندی Gmجذاب و مستانهG# یکA# شهر از عشقت Gmدیوانه دیوانهCm
Cmاز این خیابان ها Gmآهسته تر G#رَد شو A#یا مال من باش و Gmیا با همه Cmبد شو

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *