آکورد آهنگ مال من باش از تتلو

آکورد گیتار آهنگ مال من باش از امیر تتلو

گام اصلی D#m ریتم 4/4

D#mبعضی وقتا سخت ترین نقشی که باید بازی کنی رو G#mخودت قصشو نوشتی
پس سعی کن نباشه چیزC#کی تا نگویند چیز ها ، تا نگویند چیز هاD#m
مالِ من D#mباش که همیشه من مالِ تو بودم عاشقم A#باش ، اگه میشه
مالِ من D#mباش که به جز تو به کسی حسی ندارم بگو آرهA# دیگه صبح شد
مالِ من G#mشو اگه بازم ، واسه تو مهمه قلبم عشقو D#mباهات تجربه کردم
مالِ من G#mباش که دوباره با نبودت قدِ عالم ، قدِ دنیاD#m شده دردم

وقتی D#mمیگیره دلت عکسِ منو نگاه بروB دور شو از سر و صدا هموA#ن
روسری سبزه رو بذار که واست خریدم
وقتی D#mتنهایی خب موزیک منو بذار بروB فکر کن به همون یه بار که A#من
بغلِ تو خوابیدم ، عزیزم
وقتی D#mمیگیره دلت عکسِ منو نگاه بروB دور شو از سر و صدا هموA#ن
روسری سبزه رو بذار که واست خریدم
وقتی D#mتنهایی خب موزیک منو بذار بروB فکر کن به همون یه بار که A#من
بغلِ تو خوابیدم ، عزیزم

D#m…..Bیه شب تنهایی بهتر ازA# یه صبحِ مسخره استD#m همیشه ، اونی که روحتو
Bنوازش میکنه مهمهA#
اونایی که جسمتو نوازش میکنن D#mفقط دارن مصرفت میکنن
D#mدلت از همه که شکست خونِ خون که شد چشات
C#واسم عکس بگیر از خودت میخوام ازA# اون نگاهت یه شات
D#mسلامتی دلِ جفتمون سلامتی تو اون لبات ، جفتتون
C#سلامتی عشقمون ، حتی سلامتی روز زشتمون
دلتD#m از همه که مُرد قشنگ C#بخیه که خورد
تو هم بریز واسه من اشکاتو بریزA# یه پیکِ تند
D#mسلامتی غمِ بینمون سلاBمتیِ این حسی که زنده موند
C#سلامتی هر کسی که A#انقده ساده بود عینمون
وقتی D#mمیگیره دلت عکسِ منو نگاه بروB دور شو از سر و صدا هموA#ن
روسری سبزه رو بذار که واست خریدم
وقتی D#mتنهایی خب موزیک منو بذار بروB فکر کن به همون یه بار که A#من
بغلِ تو خوابیدم ، عزیزم
D#mانقد گفتی من *** در اومد موند یه “م” Bیه کاری کردی که از همه جا رونده شیم
A#تو منو دوست داشتی به همه ی *** حاضر بودیم برا هم دیگه ما جون بدیم
D#mبودیم ما یه دونه روح توو دو تا کالبد Bدیدیم همو مطمئنم اون روز خدا هم شاد شد
A#گفتیم داستانا رو کششون ندن همون مفت برایی که تهش چششمون زدن
من اونD#m پسر بدی بودم که خوبش کردی Bنورت خورد بهش و روحش چرخید
چون A#نمیکرد با چیزی مودش تغییر ولی آخرش زورِ تو به زورش چربید
منم D#mگرگِ بیرون و برّه ی توو خونه همیشهB گردنم در حد یه مو بوده
A#گفتی توو جمعای خلاف نگردم ولی هیچ موقع غلاف نکردم
الآنD#m لَم دادم به این دیوارِ غم زیادB و کم نداره من بیمارتم
شباA# لیوانِ سم صبحا ویارِ دَم خیالت هم رو ابرو هام میاره خم
تووD#m ذهنم بودی همش در حالِ سم پاشی میBگفتی همه جز خودت غالبا ***
خیلی A#دوس دارم بگم باید مالِ من باشی ولی عکسمون رفت لایِ قابِ نقاشی

چقدD#m خوب پُر احساسه تنت Bخورد خاکشیره دلم A#آخ چقد تنگه برات چقد لک زده دلم
D#mواسه اون طعمِ لبات Bتو هم میدونم که برم A#مثِ من زهرِ شبات
مالِ من D#mباش که بریدم دیگه منB از همه دنیا عشقو A#فقط توو تو دیدم
مالِ من D#mباش که کلی حرف مونده Bتوو دلم ولی ناراحتی A#حق به تو میدم

(تغییر گام)
مالِ من G#mباش که دوباره جونِ تازه من بگیرم خب دلمD#m تنگ شده بی رحم
تو خودتG#m خبر نداری بی تو من چه وضعی دارم و چقدD#m خسته و پیرم
وقتی D#mمیگیره دلت عکسِ منو نگاه بروB دور شو از سر و صدا هموA#ن
روسری سبزه رو بذار که واست خریدم
وقتی D#mتنهایی خب موزیک منو بذار بروB فکر کن به همون یه بار که A#من
بغلِ تو خوابیدم ، عزیزم
وقتی D#mمیگیره دلت عکس منو نگاه ، بیخیالِ مردُم شو اصا G#mتکست بده مغز خودمو ***
وقتیD#m تنهایی بغضت میگیره قشنگ گریه کن به حالِ D#هر دویِ ما
اصاG#m بیخیالِ این و اون شو که تنهایی C#شده تنها راه درD#m رویِ ما
وقتیD#m میشینه غم توو اون چشمایِ نازت Bجهانِ من شب میشه یهو
اصا ناخودآگاه حرفام و شعرام همه پُرD#m ربط میشه به تو
وقتی D#mمیگیره دلم فکرِ تو پیشمه Bچقده عکسات تفی شن هی
A#چقده دوریت زجر آوره برام چقده باعث میشه کفری شم هی
وقتی D#mمیگیره دلت عکسِ منو نگاه بروB دور شو از سر و صدا هموA#ن
کلاه کَپه رو بذار که واست خریدم
وقتی D#mتنهایی خب موزیک منو بذار بروB فکر کن به همون یه بار که A#من
بغلِ تو خوابیدم ، عزیزم

D#mمن هر وقت که استرس میگیرم Bقلبم که تند تند میزنه به جاA# اینکه تکست بدم برم رو مخ تو
چشامو میبندم یه فرکانسی رو توو D#mذهنم فعال میکنم که کمک کنه تو سلامت باشیB
اینو برات میفرستم وA# بعدش هم دیگه خیالم راحتِ راحت میشه پیگیرِ خودم شو
D#mخودت میدونی چه مرگمه نه؟ Bمیدونی فقط نگرانِ اینم
که A#با همدیگه بریم یه مرحله بعد میدونی چند ساله معطلتم؟ ها
D#mخودت میفهمی این حالِ منو میدوBنی که فکرِ توام دائماً و
ولA# کن همه آدمای بی فایده رو قرنطینه بشین خونه جایی نرو
D#mمالِ من باش که شدم خسته اَ این تنهائیا Bتو واسه من با همه فرق داریا
بیا وA# قلبِ منو وردار بیار بیا خسته ام از این علافیا ** بازیا جو سازیا حرف بافیا
D#mبیا منو بکِش بیرون از بقلِ در **** Bمالِ من باش که شدم اَ راه بی راه
منو درA#یاب ببین ممکنه باشه فردا دیر ها مالِ من باش که نباشی من شدم درجا پیر ها
دوریت D#mمنو **** مالِ من باش که تا صبح من میکِشم Bصد تا سیگار عزیزم خوبی؟
بپا نچایی ها A#همش به فکره اینم داری چیو چند تا نیاز تو خودت چشات اینجوری نمیشه پوست بکَنی
D#mده تا پیاز تو خودت خونه بی من واست شده یه Bانباری باز و فقط میزنی تنهایی ساز
مالِ منA# باش مگه تو دیگه میخوای از ما چیکار تو بگی بخواب قشنگ من میمونم اما بیدا
D#mپیچیدم به بازی أ هر کی بگی بریدم Bحوصله بحث ندارم ولی گوش به حرفِ تو میدم
A#آره من واسه تو خوابای قشنگو دیدم نگاه نکن به هیشکی حتی به خودی هم
وقتی D#mمیگیره دلت عکسِ منو نگاه بروB دور شو از سر و صدا هموA#ن
روسری سبزه رو بذار که واست خریدم
وقتی D#mتنهایی خب موزیک منو بذار بروB فکر کن به همون یه بار که A#من
بغلِ تو خوابیدم ، عزیزم

ارسال اجرای آهنگ ما من باش از تتلو

آکورد آهنگ های امیر تتلو

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.