آکورد آهنگ فو از شاهین نجفی

متن و آکورد گیتار آهنگ فو از شاهین نجفی

گام اصلی Dm

Dm…….C…….A#…….C…….Dm…….C…….A#…….C
Dmاونقدر قلبم قبره که Cراز تو توش دفن نفسA# حبس و ترس Cممتد هست پس
Dmتو تنهاییاتو بزار Cرو دوش من صدA#اى تو لالایى میشهC تو گوش من
Dmتو تنهاییاتو بزارC رو دوش من صدA#اى تو لالایى میشهC تو گوش من
Dmتو شاهد شب و تب وC تاب منى تو A#شب نارفیقى تو مهتاCب منى
Dmتو شاهد شب و تب وC تاب منى تو A#شب نارفیقى تو مهتاCب منى

Dmاونقدر قلبم قبره که Cراز تو توش دفن نفسA# حبس و ترس Cممتد هست پس
Dmتو تنهاییاتو بزار Cرو دوش من صدA#اى تو لالایى میشهC تو گوش من
Dmتو تنهاییاتو بزارC رو دوش من صدA#اى تو لالایى میشهC تو گوش من
Dmتو گوش منC تو گوش من A#تو گوش منC تو گوش من
Dmتو گوش منC تو گوش من A#تو گوش منC تو گوش من
Dmتو گوش منC تو گوش من A#تو گوش منC تو گوش من
Dmکدوم لیلی مثل تو Cمجنون بود مجنوA#ن تویى، تویى Cعلت وجود
تو Dmاون کوهى که باد Cبه تو تکیه کرد A#با اسم تو تفسیر شده Cواژه مرد
قدDm قامت صلاه اگهC رو لبمه به A#حرمت حضور تو Cبى واهمه
Dmبى واهمه C بى واهمه A#بى واهمه Cبى واهمه Dmبى واهمه C بى واهمه A#بى واهمه Cبى واهمه
Dmبى واهمه C بى واهمه A#بى واهمه Cبى واهمه Dmبى واهمه C بى واهمه A#بى واهمه Cبى واهمه

برای ارسال اجرای آهنگ فو (Fou) از شاهین نجفی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شاهین نجفی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.