صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عمو نوروز از شاهین نجفی

آکورد های شاهین نجفی

آکورد گیتار آهنگ عمو نوروز از شاهین نجفی

آکورد گیتار آهنگ عمو نوروز از شاهین نجفی

Am
Fعمو نوروز نیاEm این جا Dmکه این خونه Emعزاداره Fپدر خرجِ یه Emسال قبلِ Dmشبِ عید بدEmهکاره
چشاFی مادر از Emسرخی مثِDm ماهیِ هفتEm سینن که از Fبس تر شدEmن دائم، دیگهDm کم کم نمیEm بینن
براFدر گم شدهEm پُشتِ Dmسُرنگای Emفراموشی تنF خواهر شدهEm پر پر توDm بازارِ همEm آغوشی

F…..Em…..F…..Em
توی Amاین خونه ی Emتاریک کسیAm چشم انتظاEmرت نیست تا وAmقتی نون خوشF بختی میونِDm کوله باEmرت نیست
توی Amاین خونه ی Emتاریک کسیAm چشم انتظاEmرت نیست تا وAmقتی نون خوشF بختی میونِDm کوله باEmرت نیست
عموDm نوروز نیاEm این جا عموDm نوروز نیاEm این جا

Em…..F…..Em…..F
عموF نوروز نیاEm این جا بهاFر از یاد ماEm رفته تویF سفره نه هفتEm سینه، نه Dmنونه، ****Em****
عموF نوروز تو اینDm خونه تماGم سال زمستوEmنه گُلُF بلبل یه افساDmنه س. فقط Gجغده که میEm خونه
بهاFرُ شادیِEm عید و یکیF از این جا Emدزدیده

یکیF خاکسترEm ماتم روF تقویمِ ما پاEmشیده عموDm نوروز نیاEm این جا عموDm نوروز نیاEm این جا

برای ارسال اجرای آهنگ عمو نوروز از شاهین نجفی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شاهین نجفی اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *