صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ عجب از امیر تتلو

آکورد های امیر تتلو

آکورد آهنگ عجب از امیر تتلو

متن و آکورد گیتار آهنگ عجب از امیر تتلو

 ریتم 4/4

G#mما همیشه یه چند ثانیه دیر رسیدیم گشنه ولی یجور دیدیم
F#اونکه انگار سیر سیریم ما همیشه سر پایین ولی پیر پیریم
تو جوونی پسی خوری وسط بگیرE بگیریم آره ما پس مونده های *……..*
آره ما D#mزامبی بودیم زیر گریم یادمون دادن همش همدیگه رو زیر بگیریم
آ G#mسوخته هامون یخ زده یخ زده هام سوختنو یاد گرفتیم زخمای خودمونو دوختنو
F#آدما ام همه هول رو مخ و تو *…* نرو انقده سنگین حتی یادت میره خونه رو
Eبرزخ ما رو ریپیته روبروم امید گرفت کاری نداره پر شدی عین خودم بترک
D#mعین خودم بگیر همه زندگیو به *…* بزن کوچه علی چپ بشین به فیلم به *…*
G#mعین خودم لش و لی عین خودت بی حس منم عین خودت قفلی حتی عین خودت نشستم
F#چشم قره هام به دیوار به دنیا یه نیش خند میزنم و میگم میشه این فرمونو بدیش من
ما Eبد نبودیم بلد بودیم دنیا مارو نمیخورد ما تنگ بودیم اگه دریا بودیم که ماهیمون نمیمرد
ما D#mساده بودیم نبودیم که روحمون نمیربرد ببره بچرخونه بعد بیای بگی مرد

همش G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده
G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده

G#mننم خواب دیده بود تو رودخونه همه دارن ماهی میگیرن و منم چایی میریزF#مو
گرفتم به *…..* نون شبو ولی من نمیخواستم که ماهیا جون بدنو Eرفقا داشتن همه دست برد میزدن
رود منو ببینم D#mصبر کن هنوز مونده نرو شما از آکواریوم خودت ماهی میگیری
نخیر عجب G#mدریای سحر آمیزیه غمای عالم عجب بغض گرونی من خودم سرمایه دارم
عجب F#زور کمی دنیا همش آمپول هیکل عجب آویزون و سرگردون پاندول غیرت
غجب Eترافیکی شده عین کارخونه همت همه ماشینی بازاری شده کار خوبه نعمت
عجب F#چیزایی میریزی تو هر روز توی چایی عجب *….*
عجب G#mمعصومیت *….* شد *…..* ها همه مادر شدن *…..*
عجب F#اونایی که دویدن و آخر شدن هرچی دویدن شکسته و لاغر شدن
عجب Eدنیای بدتر شده از مادرشوهر عجب ترسو غمو استرسی داره دیگه خواهر شدن
عجب D#m*…* برادر شدن عجب

همش G#mحمالی بیخودی نمونده به پام کسی جمع میکنی ولی باید تهش بدی بری واینسی
F#لش شدی ولی معذبی بس میکنم دود شده دلواپسی هی نسخی هات اسیر
Eهر خریو میبینی برمیداری باش اسید چهار تا عین خودت واسه شهر و آدماش بسی
D#mتفریحای کاغذی شلوغی بیخودی رو هرچی توهم دروغی میخ شدی
همش G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده

G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده
G#mعجب صبری طبیعت ساخته واسه ما عجب کوF#هی بجا مونده ازم
عجب Eوحشیه حال من برو و سر به این خونهD#m نزن تو رو عزیز جونت فسم
عجب G#mحالم گرفته است و عجب خون ریزی بد کرده F#دنیای من از تو و
همش Eطرح های موازی میوفته دائم از لای قفسD#m رومو زدم با همه پرستومو
نمیرG#mسن به هم خطای ما تو خط قرمز شدی رو F#آبی نقاشیم
چطوEری میخواستی تو شعر من قافیه هم باشی چطوD#mری زهرت رو پاکی من پاشید
راها G#mهر دفعه سخت تر میشن ماها هنو عقب صد هیچیم آها
F#از رو همدیگه راحت از رو قرض رد میشیم همهE سمت مرگ تدریجی
همه بد یه دنده گیجیم عجبD#m پیچک تنهایی دور قلب من پیچید

همش G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده
G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده

آ G#mشهر ما قاضی نداشت قصاب بود یه عده میریختن جمع میکردن یه عده زنگ میزدن
F#نصاب زود تو شهرمون همیشه دوتا چشم رو غذام بود چاقو *….* میترسیدن
Eاز آمپول شهر ما نه پنجره نه سقف داشت نه هرچی کاشتیو میشه برداشت
نه مونده D#mبرام پول هه خدایی ها عجب آ شهر ما G#mتلفنا شنوده ولی حرفتو نمیفهمن
دیدن من میای جای دست گل بگیر بهمن F#به هرکی تو اصلا دردتو که بی رحمن
آدما اینجا از پشت دست گرگ و میبندن Eدندوناشو وا میزارن بس که خل وبی کله ان
آب میدن هی دست گلو میخندن یه سری فقیرD#m و یه سریم که خب دست پر و بی جنبه ان
عقبو ول میکنن و سمت جلو میجنگن G#mدیر اومدی زود نخواه برو بعد یه عمری عزیز گیر اوردیم تنها تو رو
میدونی شهر ما F#نیتشم خیر بوده داشته میساخته اما زورو توفیقای اجباری
*…….* Eکمرت خم میشه زیر غرور و زورکی حرفای خاله زندکی همسایه های پولکی
D#mاینجا هرکی سوراخ میکرد زیر کشتیشو بدجوری سوختیم ولی خب ته دیگمون مشتی شد

همش G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده
G#mاشکا میخواد بیاد پایین دور و برو میپائم همش بینی گرفته انگار روزی دو بار میچام
F#چت و هی همه چیمو همه جا جا میزارم از همه آدما حتی درو دافا بیزارم
Eبغض میخواد بشکنه هی خفت منو میچسبه تا میخوام عادی باشم زرتی یهو شکسته
D#mقلبم هی تند میزنه بد بینمو بی جنبه نمیفهمم فازشو وقتی یکی میخنده

برای ارسال اجرای آهنگ عجب از امیر تتلو کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر تتلو اینجا کلیک کنید


 • امیر:

  هرطوری میزنم با آهنگ همخونی نداره آکوردا

  پاسخ
  • ایکورد:

   سلام
   بررسی شد، آکورد ها درست هستند
   ممکنه از کوک سازتون باشه
   با احترام

   پاسخ
 • Kian:

  ریتمش چند چنده؟؟

  پاسخ
  • ایکورد:

   درود
   4/4

   پاسخ
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *