صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ طبیبانه از محسن دولت

آکورد های محسن دولت

آکورد آهنگ طبیبانه از محسن دولت

آکورد با ریتم 6/8

C#m
C#mاز همان لحظه که گفتیG#m عزیز تو شدم
Bدر نبودت دو سه روزAیست مریض تو شدم
C#mتو طبیبانه پی G#mحال مرا میگیری
Bتب کنم قطع یقین F#mدر بر ما میمیریG#m
C#mیار از این بهتر دلBدار از این G#mبهتر
سنگA صبورمF#m شد غمG#mخوار از این بهتر
C#mجان جانان شد آهوBی خراG#mبان شد
عدAلی شده ام F#mتا او بویG#m نم باران شد….F#m

C#m…..C#m…..B…..G#m…..A…..F#m…..G#m…..G#m
C#m…..C#m…..B…..G#m…..A…..F#m…..G#m…..G#m
در آراAم ترین Bحالت ممکنC#m تو زیباF#mترین Bنقش جهاF#mنی
که تا Bگوشه ی چشمتG#m به من افتد به تو Bجان بدهم C#mآنی آنی
من از Aغرق تو بوBدن نهراC#mسم جز عطرF#m تو که ماندBه به لباF#mسم
به دیواBنگی G#mمحض رسانده مرا Bعقل و دل و G#mهوش و حواC#mسم
C#mیار از این بهتر دلBدار از این G#mبهتر
سنگA صبورمF#m شد غمG#mخوار از این بهتر
C#mجان جانان شد آهوBی خراG#mبان شد
عدAلی شده ام F#mتا او بویG#m نم باران شد….F#m
C#mیار از این بهتر دلBدار از این G#mبهتر
سنگA صبورمF#m شد غمG#mخوار از این بهتر
C#mجان جانان شد آهوBی خراG#mبان شد
عدAلی شده ام F#mتا او بویG#m نم باران شد….F#m
C#m…..C#m…..B…..G#m…..A…..F#m…..G#m…..G#m
C#m…..C#m…..B…..G#m…..A…..F#m…..G#m…..G#m

C#mیار از این بهتر دلBدار از این G#mبهتر
سنگA صبورمF#m شد غمG#mخوار از این بهتر
C#mجان جانان شد آهوBی خراG#mبان شد
عدAلی شده ام F#mتا او بویG#m نم باران شد….F#m


آکورد آهنگ های دیگر از محسن دولت
    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *