آکورد آهنگ شهزاده ی بی عشق ایهام

متن و آکورد آهنگ شهزاده ی بی عشق از ایهام

گام اصلی Am

Am…….Am……..Dm………Gm………C…….Am
Amافتاده ام از چشم تو Dmوای اگرC
پای Bbعشقی Gmدگر در میانAm است
Amکوهم ولی درمانده ام Dmبی تو در
Cسینه ی Bbمن چو Dmآتشفشان Gmاست
Bbنگاهم کن Gmبی تو بی برگ و Amبارم Bbتورا من به دستGm خدا میسپارمAm
شهزاده ی Dmبی عشق برده ای دیگر از Amیادم Fهمچو افسانه ای Bbآخر Gmمیرسی تو به Amدادم
شهزاده ی Dmبی عشق چشم به راه تو میAmمانم Fدرد دوری نشستBb آخر Gmبی تو بر Amاستخوانم
Dm…..Dm……Am…….F…….Bb……Gm…..Am…….Am
Amمیگریم به حال ناخوشم درGm قلبم تورا نمیکشم Cمن چون تو Bbبی Gmوفا نباشمAm
Amغمگینم چو فال حافظم Gmچون شمعی تو آتشم بزن Cمن از Bbغمت Gmرها نباشمAm
شهزاده ی Dmبی عشق برده ای دیگر از Amیادم Fهمچو افسانه ای Bbآخر Gmمیرسی تو به Amدادم
شهزاده ی Dmبی عشق چشم به راه تو میAmمانم Fدرد دوری نشستBb آخر Gmبی تو بر Amاستخوانم

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.