برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ شب رویایی از آرون افشار

آکوردهای آرون افشار

آکورد گیتار آهنگ شب رویایی از آرون افشار

آکورد گیتار آهنگ شب رویایی از آرون افشار

 ریتم 4/4

C#m…..C#m…..A…..A
من C#mدر تب و تاب توام Bخانه خراب توام Aمن منه دیوانه ی عاF#mشق
ای Bتو سر و سامان من Aنیمه ی پنهان من Eجانِ تو و F#mجانِ یه عاC#mشق
منC#m عاشقتم تا ابد Bدور شود چشم بد Aاز تو و دنیای من F#mو تو
ای Bماه الهی فقط Aکم نشود سایه ت Eاز شب و روزF#mایِ من وC#m تو
سوC#mگند به لبخند تو دل من بند تو ای F#mمهر و ماه تو جان بخواه
ای Bتو همه ی خواهشم G#mتویی آرامشم ای Eمهر و ماه توG#m جان بخواه
سوC#mگند به لبخند تو دل من بند تو ای F#mمهر و ماه تو جان بخواه
ای Bتو همه ی خواهشم G#mتویی آرامشم ای Eمهر و ماه توG#m جان بخواه

C#m…..B…..A…..F#m…..B…..A…..E…..G#m
تا C#mمیرسی از آتش چشمان تو یک شهر بهم Aمیریزد
هر Bبار که میبینمت از G#mدیدنت انگار دلم Eمیریزد دلم G#mمیریزد
من C#mبا تو پر از شوقم و در حیرتم از این شب روF#mیایی
حیرBانم و حیرانم  از اینG#mکه تو چرا این همه زیباEیی زیباG#mیی…
C#m…..B…..A…..A

من C#mدر تب و تاب توام Bخانه خراب توام Aمن منه دیوانه ی عاF#mشق
ای Bتو سر و سامان من Aنیمه ی پنهان من Eجانِ تو و F#mجانِ یه عاC#mشق
منC#m عاشقتم تا ابد Bدور شود چشم بد Aاز تو و دنیای من F#mو تو
ای Bماه الهی فقط Aکم نشود سایه ت Eاز شب و روزF#mایِ من وC#m تو
سوC#mگند به لبخند تو دل من بند تو ای F#mمهر و ماه تو جان بخواه
ای Bتو همه ی خواهشم G#mتویی آرامشم ای Eمهر و ماه توG#m جان بخواه
سوC#mگند به لبخند تو دل من بند تو ای F#mمهر و ماه تو جان بخواه
ای Bتو همه ی خواهشم G#mتویی آرامشم ای Eمهر و ماه توG#m جان بخواه
C#m…..B…..A…..A

برای ارسال ویدئو ی آهنگ شب رویایی از آرون افشار کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از آرون افشار اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *