آکورد آهنگ شب تا سحر از محسن لرستانی

متن و آکورد گیتار آهنگ شب تا سحر از محسن لرستانی

گام اصلی Dm

Dm
Amشب تا سحر با Gmغصه هم نشینمAm
Amشب تا سحر با Gmغصه هم نشینمAm Amهمنشین این Gmدل Cغمینم
Dmدر حسرتم که یارمو A#ببینم Amدر حسرتم که یاGmرمو Amببینم
Dmدلم ننال که دنیا بی وفاAmیه Cغصه مخور رسم دنیا جفاA#یه
Gmکار این دل فقط شرم و حیاAmیه Dmخنده روی لبای من خشکیده
Dmدلم ننال که دنیا بی وفاAmیه Cغصه مخور رسم دنیا جفاA#یه
Gmکار این دل فقط شرم و حیاAmیه

Dm……C……Gm…….Am……Dm……C……Gm……Am
Amخنده روی لباGmی من خشکیدهAm
Amخنده روی لباGmی من خشکیدهAm Amزیر غم ها قاGmمتم خمیدهC
Dmآهوی من ز چنگاA#لم رمیده Amآهوی من ز چنگاGmلم رمیدهAm
Dmدلم ننال که دنیا بی وفاAmیه Cغصه مخور رسم دنیا جفاA#یه
Gmکار این دل فقط شرم و حیاAmیه Dmخنده روی لبای من خشکیده
Dmدلم ننال که دنیا بی وفاAmیه Cغصه مخور رسم دنیا جفاA#یه
Gmکار این دل فقط شرم و حیاAmیه

برای ارسال اجرای آهنگ شب تا سحر از محسن لرستانی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن لرستانی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.