برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ شادوماد از شاهین نجفی

آکوردهای شاهین نجفی

آکورد آهنگ شادوماد از شاهین نجفی

متن و آکورد گیتار آهنگ شادوماد از شاهین نجفی

Emشاه دوماد Gعروس اومد Fاسب سمندDmته بتاز Emشاه دوماد Gعروس اومد Fاسب سمندDmته بتاز
Emبس که خوGشگله عروس Fبه آسمون Dmمی کنهF ناز Emسرنا و Gدهل ببین Fبا چه نشاطDm کرده ساز
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emمادیون Gسم طلاFیی عروس Dmچه رامشه Emمادیون Gسم طلاFیی عروس Dmچه رامشه
Emراه مره Gیواش یواش Fمدنه عروسDm سوارشه
Emزیره روGبند زری Fچشم عروس Dmبه یارشه
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه
Emبه سر Bmعروس خانم Dشاباش کننC نقل و نبات Emبه سر Bmعروس خانم Dشاباش کننC نقل و نبات
Emیله ترمه پر یراق به هیکلش چه خوب میاد
Amهمگی Bmکف بزنیدو Emباهم بگین Aشاباش شاباش Amهمگی Bmکف بزنیدو Emباهم بگین Aشاباش شاباش
Emسر راه کنار برین Dmدوماد می خد نار بزنه Emسیب سرخ انار سرخ Fبه دومن Dmیار بزنه

برای ارسال اجرای آهنگ شادوماد از شاهین نجفی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از شاهین نجفی اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *