آکورد آهنگ دل خسته از بهنام صفوی

متن و آکورد گیتار آهنگ دل خسته از بهنام صفوی

گام اصلی Fm

Fm……Cm……A#m……Cm……Fm……Cm……A#m……Cm
Fmبخوام از تو بگذA#mرم، من با Cmیادت چه کنم تو رو از D#یاد ببرA#mم ، با خاطراFmتت چه کنم Fmحتی از یاد ببرFmم تو و Cmخاطراتتو
بگو D#من با این دلA#m خونه خرFmابم چه کنم تو هموA#mنی که واسم، یه روزی زندFmگی بودی
توی روA#mیاهای من، عشق Fmهمیشگی بودی آره سهمA#m من فقط از عاشقیCm یه حسرته
بی کسیC# عالمی داD#ره، واسه ماFm یه عادته چه طور A#mاز یاد ببرم اون همه خاFmطراتمو
آخه A#mبا چه جراتی به دل بگمFm نمون ، برو دل دیگهA#m خسته شده، به حرف منCm گوش نمی ده
چشم به راهC# تو می موD#نه، همیشهFm غرق امیده چشم به راهC# تو می موD#نه، همیشهA#m غرق امیده..Fm

Fm……Cm……A#m……Cm……Fm……Cm……A#m……Cm
Fmبخوام از تو بگذA#mرم، من با Cmیادت چه کنم تو رو از D#یاد ببرA#mم ، با خاطراFmتت چه کنم
Fmحتی از یاد ببرFmم تو و Cmخاطراتتو بگو D#من با این دلA#m خونه خرFmابم چه کنم

برای ارسال ویدئو ی آهنگ دل خسته از بهنام صفوی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بهنام صفوی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.