آکورد آهنگ دست من نیست از شادمهر عقیلی

شادمهر عقیلی

 آکورد با ریتم 6/8

Emحالا لای لای لای Bmلالالای Dحالا لای لای لای Amلالالای
Emحالا لای لای لای Bmلالالای Dحالا لای لای لای Amلالالای
Emصبح که توو چشمای تو خیره میشم زندگی تازه شروع میشه برامBm
منD از با تو بودن به خدا سرد نمیشم تن تو ، تن تو آتیشه برامC…..Am
Emتو این اتاق پیچیده بوی تن تو بیا بازم منو توو آغوشت بگیرBm
Dدوست دارم وقتی که نزدیک منی اسممو آروم توی گوشم بگیC
اسممو آروم توی گوشم بگیBm…..B
Amدست من نیست تو عزیز جونمی Emخودت نمیدونیC همه بود و Bنبودمی
Bدست من نیست ای عشق ستوAmدنیC…..B
Amدست من نیست تو عزیز جونمی Emخودت نمیدونیC همه بود و Bنبودمی
Bدست من نیست ای عشق ستوAmدنیC…..B

Em…..Bm…..D…..Am…..Em…..Bm…..D…..Am
هر Dکاری بخوای میکنم بیای Cسمتم تو نمیEmدونم چیکار کردم شدی Dسهمم تو
تو مثلBm هوای خوب بعد Cبارونی تو بیایAm میکنم شهرو چراBغونی
Amدست من نیست تو عزیز جونمی Emخودت نمیدونیC همه بود و Bنبودمی
Bدست من نیست ای عشق ستوAmدنیC…..B
Amدست من نیست تو عزیز جونمی Emخودت نمیدونیC همه بود و Bنبودمی
Bدست من نیست ای عشق ستوAmدنیC…..B

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.