آکورد آهنگ خواب ستاره عارف

آکوردهای عارف
آکورد آهنگ خواب ستاره عارف

متن و آکورد آهنگ خواب ستاره عارف

Bmنشسته ام Dباز کنار تو Emاومدی سراغمBm نگاه تو Dروشن شباCی بی چراغمBm
Emصدای من وقتی قصه دارهBm که رنگ چشمG تو غصه دارهC شب من و Emتو باز دوبارهD انتظارهBm
Emنگاه تو رنگ بوسه دارهD لبای من گرم و بی قرارهC سکوت شبAm یه آسمونC و یک ستارهBm

Em…….Em……….Am………D……….Em………Em……..Am……..D……..D…….D……….G………Am……….D………C
Em…….Em……….Am………D……….Em………Em……..Am……..D……..D…….D……….G………Am……….Em………C……..Bm
Amبارون گل شاد Emخواب ستاره Bmبه انتظارهAm بغض ابرEm پاره Gپاره
Amتا قلب آسمون میبارمC با تو تنهاBm فصل من و Amتو باز رسیده Bmروی ابرا
Emکنار تو آروم میام پا میزارمD چراغی تو دست شبا جا میCزارم که روشنAm بمونه آسمون Cبی ستارهBm
Emبه شوق تو عهدی با چشمات میDبندم دوباره به این عشق به این دل Cمیخندم قصه یAm عشق بازی چرخC روزگارهBm

Em…….Em……….Am………D……….Em………Em……..Am……..D……..D…….D……….G………Am……….D………C
Em…….Em……….Am………D……….Em………Em……..Am……..D……..D…….D……….G………Am……….Em………C……..Bm
Amبارون گل شاد Emخواب ستاره Bmبه انتظارهAm بغض ابرEm پاره Gپاره
Amتا قلب آسمون میبارمC با تو تنهاBm فصل من و Amتو باز رسیده Bmروی ابرا
Emکنار تو آروم میام پا میزارمD چراغی تو دست شبا جا میCزارم که روشنAm بمونه آسمون Cبی ستارهBm
Emبه شوق تو عهدی با چشمات میDبندم دوباره به این عشق به این دل Cمیخندم قصه یAm عشق بازی چرخC
Emکنار تو آروم میام پا میزارمD چراغی تو دست شبا جا میCزارم که روشنAm بمونه آسمون Cبی ستارهBm
Emبه شوق تو عهدی با چشمات میDبندم دوباره به این عشق به این دل Cمیخندم قصه یAm عشق بازی چرخC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *