آکورد آهنگ خوابم نمیبره از امیر تتلو

آکورد گیتار آهنگ خوابم نمیبره از امیر تتلو

 ریتم 4/4

Am…..G…..F…..E…..Am…..G…..F…..E
Amتو خوبی همه بچه بازیا از من بود و Gحق داری نباید که ناراحت شم زود
Fولی خب هنوز که هنوEزه …Fفکر کردن به تو کار هر روEزه
تو Amراست میگفتی بعضی اخلاقام بد بود Gو یکمی گنگ بودم و رفتارام مرموز
Fحالا نیستی حس میشه کمبوEدت Fمیدونم که تقصیر من بوAmده
من Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو

Am…..E…..Am…..E…..Am…..G…..F…..E
Amمن و تو خیابون میبینیF پات و میذاری رو گاز Eو میری میگی ندیدم
Amتا ازت ناراحتمF داد میزنی جلو جمع Eمیتوپی میگی مریضم
Amمن اصلاً نمیدونم Fنه نمیفهمم حتما Eیسری دریدند که بهم بگی غریبم
Amخنده هام مثل عطرF تنت از رو تختت از روE زندگیم پریدند
Amصدای پاهات تو خونه کمه Gمن یه گوشه تنها چت رو کاناپه
Fتو معلوم نیست که کجایی با کی Eمن تنها کارم فکر رو کاراته
Amدلو شکـوندی فدای سرتG ولی خب فکرت مونده باهام
Fیجوری زدی دل منو شکستی Eنمیشه وایسم دیگه روی پاهام
Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
من Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو
من Amخوابم نمیبره خاموشی ولی میخوامG بازم بگیرمت
دلم میخواد بگم دوسم داری Fبازم بگی بله Dmبازم ببینمتEو

برای ارسال اجرای آهنگ خوابم نمیبره از تتلو کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر تتلو اینجا کلیک کنید

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.