صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ جان منی حجت اشرف زاده

آکورد های حجت اشرف زاده

آکورد آهنگ جان منی از حجت اشرف زاده

متن و آکورد آهنگ جان منی از حجت اشرف زاده

 آکورد با ریتم 6/8

Em…….D…….C…….Bm
Emمن شوق قدمهایC رسیدنEm به تو Dهستم
یک شهر دلش Cرفت که من دل به تو بستم
Dآرامش لبخند تو اعجاز تو اینست
Cزیبایی تو خانه Gبراندازترین Emاست
Emمستم نه از آن دست که می Dخانه بخواهد
Amوای از دل دیوانه که Bmدیوانه بخواهد
Cمیخواهمت ای هر چه مرا Amخواستنی تو
Dتو جان منی جان منی جان منی توEm
مستم نه از آن دست که می Dخانه بخواهد
وای Amاز دل دیوانه که Bmدیوانه بخواهد
Cمیخواهمت ای هر چه مرا Amخواستنی تو
Dتو جان منی جان منی جان منی توEm
Em……D……C…..Am……D……C……Am……Bm
Em……D……C…..Am……D……C……Am……Bm
Gمن بودم و غم تا که رسیدم به تو غم رفت
منD آمدم از تو بنویسم که دلم رفت
اینC بار نشستم که تو را Gخوب Dببینم
ای خوبتر از خوبتر ازEm خوبترینم
Emمستم نه از آن دست که می Dmخانه بخواهد
وای Amاز دل دیوانهC که دیوانهD بخواهد
میCخواهمت ای هر چه مراD خواستنی تو
تو جان منیBm جان منیD جان منیEm تو…C….جان منیAm تو
Emمستم نه از آن دست که می Dخانه بخواهد
وایAm از دل دیوانه که Bmدیوانه بخواهد
میEmخواهمت ای هر چه مرا Amخواستنی تو
توBm جان منی جان منیD جان منی Emتو
Em…..D…….Am…….Bm……C……Am…….D…….D……Em


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *