برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ جان مار از ایمان فلاحی

آکوردهای ایمان فلاح

آکورد آهنگ شمالی جان مار از ایمان فلاحی

متن و آکورد گیتار آهنگ جان مار از ایمان فلاحی

Gmجان مار مره نده A#محمودآباد G#عاشق کنه داد و بیداد،Fm جان مار می دل درونهGm ترکنه
Gmجان مار مره نده A#به آملی G#همه با کلاس خیلی عالی،Fm جان مار می دل درونهGm ترکنه
Gmجان مار مره نده A#به آفریقا G#همه سیو و بد نما Fmجان مار مه دل درونهGmت رکنه
Gmجان مار مره نده A#به بهنمیرG# دارنی بخر نارنی بمیر Fmجان مارمه دل درونهGm ترکنه

Gm شیکار شوکا بوردمه، شوکا ورG#ه داشته، Fmمی دل غصهGm داشته
Gmخواستگار دل خواه بوردمه، دل خواه نومزG#ه داشته، Fmمی دل غصهGm داشته
Gmبه هر دری در بزومه، قفل و بستهG# داشته، Fmمی چشم برGmمه داشته
Gmرو به آسمون هاکردمه، مه خستهG# داشته، Fmمی چشم برGmمه داشته
گمه که، Gmکیجا شه روسری ره Cmزیل دوسه، A#آخ می نسا G#درنه Fmخاری کیجا Gmدرنه
Gmکیجا شه کمر زCmنجیر دوسه، A#آخ می نسا G#درنه Fmخار کیجا Gmدرنه
Gmآخ می نسا Cmدرنه Gmخار کیجا Cmدرنه، A#می دل بخواه G#درنه، Fmخوشگل کیجا Gmدرنه

Gmخدا من A#نخوامه G#آروم بانو Gmره، خدا من A#نخوامه G#دختر عمو Gmره
همهCm گویند دختر عمو جووA#نه فیروزه G#جان، گل A#نشکفته ی CmمازندروFmنه فیروزه Gmجان
Gmته هیکل قربون A#هسته دو مترCmی، G#برو مه Fmرفقون G#دل بورGmدی
ته Cmهیکل قربون A#هسته دو متری فیروزه G#جان، برو A#مه دلبر Cmدل بورFmدی فیروزه Gmجان
Gmدل و دل بزوما A#شه دل ندارCmمه G#عمارت Fmبزوما G#منزل ندارGmمه
عماCmرت بزومه A#شو خلیلیG# فیروزه جان همه A#دربند سرو Cmمن در غریبیG# فیروزه Gmجان

Gmهر کی گنه نوری مه G#بیه درون Gmبیره سالار داش مشدی مه G#بیه درون Gmبیره
Gmشی دلی درCmده قربون، چمری ونگیGm قربون A#شی دلی تنگیFm قربون، کمری ونگیGm قربون
Gmشی دلی درCmده قربون، چمری ونگیGm قربون A#اسا که بومه G#سرگردون Fmشه پر و مارGm قربون

برای ارسال ویدئو ی آهنگ جانه مار از ایمان فلاح کلیک کنید

جهت دیدن آکورد آهنگ های شمالی اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از ایمان فلاح

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *