برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ جانم باش از آرون افشار

آکوردهای آرون افشار

آکورد آهنگ جانم باش از آرون افشار

متن و آکورد گیتار آهنگ جانم باش از آرون افشار

C#mجانم باش نوشداF#mرو بعد مرگ فایده ندارهB جانم باشE
رخ نمایان کن و این Aماه شب تابانم F#mباش جانم G#باش
داد از C#mدل بیقرارAت شدم ای فریاد از Bدل
صبر من Eرفته دگر برباد از Aدل داد از F#mدل داد از G#دل
دیوC#mانه و دیوانه و دیوانه و مستم غیر Aاز تو و غیر از تو کسی را نپرستم
دلF#m دست تو و مست تو و بسته به جانم از عشقتG# حیرانم
دیوC#mانه و دیوانه و دیوانه و مستم غیر Aاز تو و غیر از تو کسی را نپرستم
دلF#m دست تو و مست تو و بسته به جانم از عشقتG# حیرانم

C#m…….A…….F#m…….G#
تو C#mساغر عشقی بالA و پر عشقی یک F#mکوچه ی پیدEا نشده F#mتوی بهشتی
رسوG#ای زمانم افتاF#mده به جانم عشقC#m توئه عاشقF#m کش شیرC#mین زبانم
دلتنگ تو ام یار در Aچنگ تو ام یار F#mمجنون قسم Eخورده ی دلAتنگ توام یار
تو G#روح و روانی آرBامش جانی عاC#mشق تر از آF#mنم که بگوC#mیم که بدانیG#
C#mجانم باش نوشداF#mرو بعد مرگ فایده ندارهB جانم باشE
رخ نمایان کن و این Aماه شب تابانم F#mباش جانم G#باش
داد از C#mدل بیقرارAت شدم ای فریاد از Bدل
صبر من Eرفته دگر برباد از Aدل داد از F#mدل داد از G#دل
دیوC#mانه و دیوانه و دیوانه و مستم غیر Aاز تو و غیر از تو کسی را نپرستم
دلF#m دست تو و مست تو و بسته به جانم از عشقتG# حیرانم
دیوC#mانه و دیوانه و دیوانه و مستم غیر Aاز تو و غیر از تو کسی را نپرستم
دلF#m دست تو و مست تو و بسته به جانم از عشقتG# حیرانم

C#m…….A…….F#m…….G#
C#mجانم باش نوشداF#mرو بعد مرگ فایده ندارهB جانم باشE
رخ نمایان کن و این Aماه شب تابانم F#mباش جانم G#باش

برای ارسال ویدئو ی آهنگ جانم باش از آرون افشار کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از آرون افشار اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *