صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ تصمیم از ابی

آکورد های ابی

آکورد گیتار آهنگ تصمیم از ابی

آکورد با ریتم 2/4

B…..C…..B…..C…..B…..C…..B…..C
Bاز این تصمیم می ترسم . در افکارم غم Cنام هست
دلم در کاغذی Amمرموز . در این صندوق پنهاBن است
از اینB تصمیم می Amترسم که مار از آستین Emروید
و دستC معرکه Amگیری . کلیدF جعبه را Bجوید
از آزاEmدی اگر Bگفتند . بدانC دریا سراBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقAm انتخاBبی هست
از آزاEmدی اگر Bگفتند . بدانC دریا سراBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقF انتخاBبی هست

B…..C…..B…..C…..B…..C…..B…..C
Bبه انسان رای خواAmهی داد . به عنوCان . عکس یا Bتبلیغ
به اسم بهتر از Amهیچ دموکرCاسی در Bتعلیق
کسی Bکه فکر کرCده است بد . نمادی خوب پیدBا کرد
به جای دیدن Amیک فیلم . میاFن پرده تماBشا کرد
از آزاEmدی اگر Bگفتند . بدانC دریا سراBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقAm انتخاBبی هست
از آزاEmدی اگر Bگفتند . بدانC دریا سراBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقF انتخاBبی هست
خبرEmهای خوش فردا به دستE7 کولیان افتاCmaj7د
بهایAm7 فال خوشبختی براBی ما گران Emافتاد
اگر روباه جایC شیر . نصیبشAm تاج زرBین شد
بدان Bکه سرنوشتAm ما . همه Fاز پیش تعیینB شد
از آزاEmدی اگر Bگفتند . بدانC دریا سراBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقAm انتخاBبی هست
از آزاEmدی اگر Bگفتند . بدانC دریا سراBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقAm انتخاBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقAm انتخاBبی هست
بگو Cبین بد و Bبدتر . چه حقAm انتخاBبی هست


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *