صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ تب عشق از محسن ابراهیم زاده

آکورد های محسن ابراهیم زاده

کاور آهنگ تب عشق از محسن ابراهیم زاده

آکورد با ریتم 6/8

Dm…..C…..Dm…..C…..A#…..C…..A#…..C
Dm…..C…..Dm…..C…..A#…..C…..A#…..C
Dmبیخودی نیست که Amدل شده قرGmبونت Dmمن به قربون تو وAm زلف پریشوGmنت
Amما علاقمون بهم A#خیلی شدیده کسی Amمثلشو ندیده
ما علاقمون درست A#سر جاشه Dmمگه میتونست که Gmبهتر از این باشه
مگه Dmهست تو دنیاCA#مث ما Amدوتا یه شبهDm منو مجنوCن A#کردی Amلیلا
Cبگو چی داریA# که دل Amمنو میکشوDmنی Amفاصله باشه A#میمیرم Cاز نگروDmنی
مگه Dmهست تو دنیاCA#مث ما Amدوتا یه شبهDm منو مجنوCن A#کردی Amلیلا
Cبگو چی داریA# که دل Amمنو میکشوDmنی Amفاصله باشه A#میمیرم Cاز نگروDmنی

Dm…..C…..Dm…..C…..A#…..C…..A#…..C
Dm…..C…..Dm…..C…..A#…..C…..A#…..C
تب Amعشق Cیه تب A#واگیر داAmره با جوون و A#پیر کار داAmره که به همه A#واگیر دارهAm
Amما علاقمون بهم A#خیلی شدیده کسی Amمثلشو ندیده
ما علاقمون درست A#سر جاشه Dmمگه میتونست که Gmبهتر از این باشه
مگه Dmهست تو دنیاCA#مث ما Amدوتا یه شبهDm منو مجنوCن A#کردی Amلیلا
Cبگو چی داریA# که دل Amمنو میکشوDmنی Amفاصله باشه A#میمیرم Cاز نگروDmنی
مگه Dmهست تو دنیاCA#مث ما Amدوتا یه شبهDm منو مجنوCن A#کردی Amلیلا
Cبگو چی داریA# که دل Amمنو میکشوDmنی Amفاصله باشه A#میمیرم Cاز نگروDmنی


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *