صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ برف بابک جهانبخش

آکورد های بابک جهانبخش

آکورد آهنگ برف بابک جهانبخش

متن و آکورد آهنگ برف از بابک جهانبخش

 آکورد با ریتم 6/8

Em……C…….B……..B…….Em…….C……..B…….B
Emبرف Amبرف Gبرف Bمیباره  Emقلب منAm امشبEm بیقرارهF#m
Emبرف ، Amبرف، Gبرف Bمیباره Emخاطره Amهاتو یادمEm میارهF#m
Cتا دوبارهD صداموAm در Bآره Emبرف F#mبرف Gبرف Bمی باره
Emآسمونم دلشB غصه Emداره Bحق دارهD هرچی Amامشب بباره
جای برف باز میشینیG …..CکنارمDمطمئنمC دیگه Bشک ندارم
Emشک Cندارم تو Dهم فکرم هستی تنهایی تو Amاتاقت نشستی
GگفتهC بودیB دلت تنگEm نمیشهG پس چراAm هی میایB پشتEm شیشه
Emبرف F#mبرف Gبرف میبارهB …. Emخاطره Amهاتو Emیادم F#mمیاره
Em…..F#m……B…….B……Em……F#m…..B…….B
Gخنده ی آدمک روی برفا  BروزایC خوبموAm زنده کردهF
من دلم گرمه Emهیچکی Amنمیشه Dسردمه Emسردمه خیلی سرده
Gباز دوباره داره برف Bمیباره  باز چهEm ساکت چهAm کم حرف میباره
Fیخ زده دستایAm بی گناهمD  چشم براهم Emفقط چشم براهم
Cچشم Emبراهم  چشمC…..Em براهم
Emبرف F#mبرف Gبرف Bمیباره Emقلب منF#m امشبEm بیقرارهF#m
Emبرف F#mبرف Gبرف Bمیباره Em خاطره F#mهاتو Emیادم Bمیاره
Cتا دوبارهD صداموAm در Bآره Emبرف Cبرف Gبرف Bمی باره
Em……..F#m…….B……


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *