آکورد آهنگ بد اخلاق از آرش خان

آکوردهای آرش خان
آکورد گیتار آهنگ بد اخلاق از آرش خان

آکورد گیتار آهنگ بد اخلاق از آرش خان

ریتم 2/4

Bm…..Bm…..G…..G…..A…..A…..G…..Bm
Bmچقدر راحتی توو این حال بد و این همه بد و بیرF#mاه
اون دو تا چشم گیرGا خوبه خسته نمیشی F#mبازمBm
Bmدل منو نشکن نکن این بازیو بد اخلاF#mق
گذاشتی رو دل من Gداغ نمونده اینا واسه پرF#mوازمBm
Bmاما به کی بگیم عاشقتیم بزارG حرف دلمونو ساده بگیم
F#mمن نباشم میدی جامو به کی میزGنم کنار همه رو F#mیکی یکیBm
Bmاما به کی بگیم عاشقتیم بزارG حرف دلمونو ساده بگیم
F#mمن نباشم میدی جامو به کی میزGنم کنار همه رو F#mیکی یکیBm

Bm…..Bm…..G…..G…..A…..A…..G…..Bm
Bm…..Bm…..G…..G…..A…..A…..G…..Bm
Bmکار بدیه بشی Gمال بقیه یهو Emدیدی بی هوا گره میخوره F#mاین قضیه
آره Aکار بدیه بخندF#mی با بقیه عشق G#بین منو تو Aخودت میدونی Bmکه ابدیه
Bm…..Bm…..Bm
Bmچقدر راحتی توو این حال بد و این همه بد و بیرF#mاه
اون دو تا چشم گیرGا خوبه خسته نمیشی F#mبازمBm
Bmدل منو نشکن نکن این بازیو بد اخلاF#mق
گذاشتی رو دل من Gداغ نمونده اینا واسه پرF#mوازمBm
Bmاما به کی بگیم عاشقتیم بزارG حرف دلمونو ساده بگیم
F#mمن نباشم میدی جامو به کی میزGنم کنار همه رو F#mیکی یکیBm
Bmاما به کی بگیم عاشقتیم بزارG حرف دلمونو ساده بگیم
F#mمن نباشم میدی جامو به کی میزGنم کنار همه رو F#mیکی یکیBm

برای ارسال اجرای آهنگ بد اخلاق از آرش خان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از آرش خان اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *