آکورد آهنگ اسب وحشی از امیر عظیمی

متن و آکورد گیتار آهنگ اسب وحشی از امیر عظیمی

گام اصلی Dm ریتم 4/4

Dm
A……A……A#……A……A……A#
Aچه زیبا میشود A#شبهای منGm وقتی که میAخندی تویی که در کتاA#ب آفرینشGm بی هماAنندی
Aتمام زندگیA# را خط به خطGm خواندی براAی من همان Gmروزی که بر A#حجم تن منGm سایه افکندAی
شبیهDm اسب وAحشی در میانA# رقص موAهایت دلم Dmرام تو شد Aاما نگفتیA# با چه ترAفندی
ببین Dmآرامشی Aدر روح و جسممA# شکل میAگیرد لبانDm شاعرم Aرا با سکوA#تت تا که میAبندی

A……A……A#……A……A……A#
هنوز Aاز اشتیاق خنده یA# گرم تو میسوAزم چگونه ماه منA# از آسماGmنت باز دل Aکندی
Aمن و تو در خیالA# ما شدنGm خوشبخت خوشبAختیم چه میGmشد تا همیشهA# تا ابد Gmبر من بپیوAندی
شبیهDm اسب وAحشی در میانA# رقص موAهایت دلم Dmرام تو شد Aاما نگفتیA# با چه ترAفندی
ببین Dmآرامشی Aدر روح و جسممA# شکل میAگیرد لبانDm شاعرم Aرا با سکوA#تت تا که میAبندی

برای ارسال ویدئو ی آهنگ اسب وحشی از امیر عظیمی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر عظیمی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.