آکورد آهنگ اسارت از حسن شماعی زاده

متن و آکورد آهنگ اسارت از حسن شماعی زاده

گام اصلی Dm

Dm……..Gm……..Dm……..Gm…….C……..A……..Dm……..Gm…….C……..A
Dmمنو جوری بغل کن Gmکه تموم Cخستگیم درDmشه
بذار دستاA#ی تو از Gmپشت واسه این A#خسته سنگر Aشه
Dmمنو جوری بغل کن Gmکه بهم ثابت بشه هستیDm
بذار باورA# کنم تنهاGm به Cاین دیوA#ونه دل بستیA
تو گوشمC زمزمه کن A#با یه لحن بوسه و خواهشA
به این لحنهC تو محتاجمA# واسه یک Gmلحظه آرامشF
باورش سختهGm باورش سختهF به آغوش تو برگشتنC
یه حسی Gmعمری با من Fبود که دنبالGm تو می گشتمA
یه حسی Gmعمری با من Fبود که دنبالGm تو می گشتمA

A………….Dm………….C…..A……Dm…………..Dm……..C………A
چقدر من Dmدیدم از دنیاA# چه چیزایی سرم اوGmمد
اسیر Aبی کسی بودم بهم بدجوری سیلی زد
شکستم Dmتوی تنهاA#یی توی تنهایی دلواپسی مردمGm
من از دستA همین دنیا چه زخمای بدی خوردمDm
منو جوریC بغل کن A#که فراموشم شه بیدارمDm
تو کهCهستی نمیترسمA#چقدر این Gmحس و دوس Fدارم
باورش سختهGm باورش سختهF به آغوش تو برگشتنC
یه حسی Gmعمری با من Fبود که دنبالGm تو می گشتمA
یه حسی Gmعمری با من Fبود که دنبالGm تو می گشتمA

برای ارسال اجرای آهنگ اسارت از حسن شماعی زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از حسن شماعی زاده اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.