برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ آی دده وای از وقار سبحان

آکوردهای Vugar Subhan

آکورد آهنگ آی دده وای از وقار سبحان

ترجمه متن و آکورد گیتار آهنگ آی دده وای از وقار سبحان

ریتم 6/8

C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……F#m……G#m
C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……F#m……G#m
C#mایشلمیرم G#mیوخدو پولوم C#mایستیرم G#mشهرت اولوم
C#mمنن بزیب G#mساغیم سولوم F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mایشلمیرم G#mیوخدو پولوم C#mایستیرم G#mشهرت اولوم
C#mمنن بزیب G#mساغیم سولوم F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……F#m……G#m
C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……F#m……G#m
C#mسوگیلریم G#mآتیب منی C#mوار دولته G#mساتیب منی
C#mگُل نیسه آلاG#mدیب منی F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mسوگیلریم G#mآتیب منی C#mوار دولته G#mساتیب منی
C#mگُل نیسه آلاG#mدیب منی F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای

C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……F#m……G#m
C#m……G#m……C#m……G#m……C#m……G#m……F#m……G#m
C#mووگار دییر G#mسوزلرینی C#mدیب یومور G#mگوزلرینی
C#mاشید بو سون G#mسوزلریمی F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mووگار دییر G#mسوزلرینی C#mدیب یومور G#mگوزلرینی
C#mاشید بو سون G#mسوزلریمی F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای
C#mحله جوانام G#mآزدی یاشیم C#mیورولموشام G#mشیشیب باشیم
C#mایستیرم C#mایچیم آشیم F#mآی دده وای G#mوای دده وای

معنی آهنگ آی دده وای از وقار سبحان:

هنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه
میخوام مست کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان
کار نمیکنم و پولی هم ندارم میخوام مشهور بشم
همه از دستم شاکی شدن آی پدر جانم جانم پدر جان
معشوقه هام منو ترک کردن منو به مال و منال فروختن
گل نیسه بهم خیانت کرده آی پدر جانم جانم پدر جان
هنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه
میخوام *** کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان
ووگار حرفاشو میگه میگه و چشماشو میبنده
بشنو این حرفای آخرمو آی پدر جانم جانم پدر جان
هنوز جوونم سنم کم هست خسته شدم و سرم داره میترکه
میخوام مست کنم و واژگون بشم آی پدر جانم جانم پدر جان

برای ارسال اجرای آهنگ آی دده وای از وقار سبحان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سحر اینجا کلیک کنید


آکورد آهنگ های دیگر از Vugar Subhan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *