آکورد آهنگ آرامش از بهنام صفوی

متن و آکورد گیتار آهنگ آرامش از بهنام صفوی

گام اصلی Bm

Bm……Em…….A…….F#m……Em7……..G……A…….D
Bm……Em…….A…….F#m……Em7……..G……A…….Bm
Bmچشات آرامشی داره Emکه تو چشماBmی هیشکی نیست
Bmمیدونم که توی قلبت Emبجز من جای هیشکی نیست
Aچشات آرامشی دارهB7 که دورم میEm7کنه از غم
Emیه احساسی بهم میگهA7 دارم عاشق Dمیشم F#7کم کم
Bmتو با چشمای آرومت Emبهم خوشبختیBm بخشیدی
Bmخودت خوبی و خوبی روEm داری یادBm منم میدی
Aتو با لبخند شیرینت B7بهم عشقو Emنشون دادی
تورویای Aتو بودم که F#mواسه من دست Gتکون دادیA……Bm
Gاز بس تو خوبی ، میخوام F#mباشی تو کل ، رویا هام
Em7تا جون بگیرم ، با تو F#mباشی امیدBm، فردا هام
Em7از بس تو خوبی ، میخوام F#mباشی تو کل ، رویا هام
Gتا جون بگیرم ، با تو Aباشی امید ، Bmفردا هام

Bm……Em…….A…….F#m……Em7……..G……A…….Bm
Bmچشات آرامشی دارهEm كه پابند نگات میشم
Bmببین تو بازی چشماتEm دوباره كیش و Bmمات میشم
Aبمون و زندگیمو باB7 نگاهت Bmآسمونی كن
Bmبمون و عاشق من Bmباش Aبمون و DمهربوF#mنی كن
Bmتو با چشمای آرومت Emبهم خوشبختیBm بخشیدی
Bmخودت خوبی و خوبی روEm داری یادBm منم میدی
Aتو با لبخند شیرینت B7بهم عشقو Emنشون دادی
تورویای Aتو بودم که F#mواسه من دست Gتکون دادیA……Bm
Gاز بس تو خوبی ، میخوام F#mباشی تو کل ، رویا هام
Em7تا جون بگیرم ، با تو F#mباشی امیدBm، فردا هام
Em7از بس تو خوبی ، میخوام F#mباشی تو کل ، رویا هام
Gتا جون بگیرم ، با تو Aباشی امید ، Bmفردا هام

برای ارسال ویدئو ی آهنگ آرامش از بهنام صفوی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بهنام صفوی اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.