آکورد آهنگ آخرین آواز از علی زند وکیلی

علی زند وکیلی

آکورد با ریتم 6/8

زندگی Bmاین همه از خاطره ی گریه نگو
زندگی F#حال خوشِ پر تپشِ قلب تو کو
میدونم Bmموندنم اینEmجا خود Bmدیوونگیه
Aمرگ چی Gداره اگه این همه غم F#زندگیه
Bmمن آخرین Emآوازم زخمی ترین Bmپروازم
Gمیسوزم و F#میسازم حالم خوشBm نیستBm7
Emمن تشنه ی اعجازم Bmدارم بهت Gمیبازم
F#هرچی بخندم بازم حالم خوش Bmنیست

Bm7…..Em…..Bm…..F#…..Bm
Bmتکیه دادم به خودم دردمو گفتمF#m به خودم
گریه کرEmدم همه ی بغضمو خاF#لی نشدم
Bmکسی نیست با نفسش حال دلمF#m فرق کنهEm
کسی نیست دردمو توF#ی بغلش غرق کنهBm
Bmمن آخرین Emآوازم زخمی ترین Bmپروازم
Gمیسوزم و F#میسازم حالم خوشBm نیستBm7
Emمن تشنه ی اعجازم Bmدارم بهت Gمیبازم
F#هرچی بخندم بازم حالم خوش Bmنیست

نظرتون رو در مورد این آکورد برامون بنویسید.