آکورد آهنگ کودکان خیابانی از ناصر عبداللهی

آکوردهای ناصر عبداللهی
آکورد آهنگ کودکان خیابانی از ناصر عبداللهی

متن و آکورد گیتار آهنگ کودکان خیابانی از ناصر عبداللهی

Gm……G#……Cm…….Fm……Gm…….Gm…….G#……Cm…….Fm…….Gm
دو تا چشمCm بی تکلّف یه صداG#ی خشک زخمی یه نگاA#ه بی ستاره  دو تا دستGm پینه بسته
G#دو تا پای خرد و خسته  که دیگهFm رمق نداGmره از سر Cmصبح تا دل شب میپیچهG# صدای گاری
تو گوشA# کر خیابون توی گرماGm زیر آفتاب G#توی سرما زیر بارون سر چهارFmراه دور میدGmون
میخوام از Cmشما بخونم شما کهA# غریبه هستین پیش چشمGm آشناها از همیشهG# تا همیشه
دستاتون Fmرو هدیه کردین به نگاGmه سرد ماها میخوام از Cmشما بخونم شما کهA# غریبه هستین
پیش چشمGm آشناها از همیشهG# تا همیشه دستاتون Fmرو هدیه کردین به نگاGmه سرد ماCmها

Gm……G#……Cm…….Fm……Gm…….Gm…….G#……Cm…….Fm…….Gm
پیشتون Cmمثل یه برّه اس سر به زیرG# و رام و آروم دنیا با A#این همه گرگیش توی این Gmمعرکه میدون
کوچیکهG# قد یه کوچه با نهاFmیت بزرGmگیش توی مشتاGmتون اسیره مثل باG#زیچهء کوکی
که تو دستA# این و اونه اگه مرGmدی مونده باشه توی باG#زوی شماهاست جون هرFmچی پهلووGmنه
میخوام از Cmشما بخونم شما کهA# غریبه هستین پیش چشمGm آشناها از همیشهG# تا همیشه
دستاتون Fmرو هدیه کردین به نگاGmه سرد ماها میخوام از Cmشما بخونم شما کهA# غریبه هستین
پیش چشمGm آشناها از همیشهG# تا همیشه دستاتون Fmرو هدیه کردین به نگاGmه سرد ماهاCm

Gm……G#……Cm…….Fm……Gm…….Gm…….G#……Cm…….Fm…….Gm
Cmکوچیکین امّا بزرFmگین هرچی سختیا زیاGmده همّت شما بلندهCm توی این دوره زموFmنه
خیلی حرفه که یه بچهGm کمر مردی ببندهCm دل آسمون میرFmیزه وقتی لبهاتون میلرGmزه
امّا گریه رو میخندCmین کوچیکین امّا بزرFmگین به خود خدا قسم Gmکه شماها یه پارچه مرCmدین
میخوام از Cmشما بخونم شما کهA# غریبه هستین پیش چشمGm آشناها از همیشهG# تا همیشه
دستاتون Fmرو هدیه کردین به نگاGmه سرد ماها میخوام از Cmشما بخونم شما کهA# غریبه هستین
پیش چشمGm آشناها از همیشهG# تا همیشه دستاتون Fmرو هدیه کردین به نگاGmه سرد ماهاCm

برای ارسال اجرای آهنگ کودکان خیابانی از ناصر عبداللهی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از ناصر عبداللهی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *