برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ پاییز مسموم از احسان خواجه امیری

آکوردهای احسان خواجه امیری

آکورد آهنگ پاییز مسموم احسان خواجه امیری

متن و آکورد گیتار آهنگ پاییز مسموم از احسان خواجه امیری

Dmنگاه آسمون خیس چشاشGm غرق ستاDmره یه دشت سبز و آروم که قلبشGm بی قراDmره
شباGm رو شونه یDm کوه که سر Aمیذاره مهتاDmب زمینGm خورشیدو انگاDmر داره Aمیبینه تو Dmخواب
Gm…….Dm…….Gm…….Dm……Gm……Dm……A……Dm

یه Gاحساس نگفتس نمیEmدونم چه حاDmلی خدا Gنزدیکه انگار تمومEm این حواDmلی
چه Gآدما تو این دشت به سختیG# دل سپرCmدن به همG#دیگه چه آسوGmن رسیدG#ن اما مرGmدن
Amنسیمی اومد از Dmراه که بوAmی داسDm میداد نفسA#هارو دروC میکرد به جوAmن خاک اDmفتاد
Am…….Dm

کبوAmترها رو پرDm داد گلاAmرو کاغذیDm کرد تو اشکA# بچه گم Cشد لبAm خشک زن و Dmمرد
لبAm خشک زن و Dmمرد
Am…….Dm…….Am…….Dm……A#……C……Am……Dm……..Am…….Dm

Dmزمین گاهی خزوAmنه خزونش اما اینDm نیست که اینA# پاییز مسمومGm دیگه Cفصل زمینDm نیست
Dmتو فصل غنچه هاAmیی که پر پر بود از اDmول نشسته خاک سرGmدشت بباCره درد و تاDmول
بباCره درد و تاDmول
Amنسیمی اومد از Dmراه که بوAmی داسDm میداد نفسA#هارو دروC میکرد به جوAmن خاک اDmفتاد
Am…….Dm

کبوAmترها رو پرDm داد گلاAmرو کاغذیDm کرد تو اشکA# بچه گم Cشد لبAm خشک زن و Dmمرد
لبAm خشک زن و Dmمرد
Dm

Dmنگاه آسمون خیس چشاشGm غرق ستاDmره یه دشت سبز و آروم که قلبشGm بی قراDmره
شباGm رو شونه یDm کوه که سر Aمیذاره مهتاDmب زمینGm خورشیدو انگاDmر داره Aمیبینه تو Dmخواب
Gm…….Dm…….Gm…….Dm……Gm……Dm……A……Dm
Gm…….Dm…….Gm…….Dm……Gm……Dm……A……Dm

برای ارسال ویدئو ی آهنگ پاییز مسموم از احسان خواجه امیری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از احسان خواجه امیری اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *