برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ نیمه ی پنهان از امیرحسین افتخاری

آکوردهای امیرحسین افتخاری

آکورد آهنگ نیمه ی پنهان از امیرحسین افتخاری

متن و آکورد گیتار آهنگ نیمه ی پنهان از امیرحسین افتخاری

Gm
D…….D…….D#…….Gm
Gmجان تو و Cmجان دلمD# نیمه ی پنهان دلمCm من کران تا کران آمدم بی نشان یک نشانهGm بفرست
D#گر ز من کردی یاد بوسه ای دست باد عاشقانه Dبفرست Cmعاشقانه بفرGmست
Cmرفتی و خزانGm شد Cmگریه بی امانGm شد D#دل ز هر چه ترDسید عاقبت همانGm شد
Cmغیر مردنمGm نیست Cmدلخوشی نگاD#را دلخوش توامD که میکشی تو ماGm را

Cm…….Gm……Cm…….Gm…….D#…….D…….D……Gm
Cm…….Gm……Cm…….Gm…….D#…….D…….D……Gm
Cmاز من به غیر ازD# خبری چیزی نماCmنده ببری دگر چه خواGmهی
D#به قصد جانCm من بیا D#ولی بیا بکش مرا Cmبه هر گناDهی Cmبه هر گناGmهی
Cmرفتی و خزانGm شد Cmگریه بی امانGm شد D#دل ز هر چه ترDسید عاقبت همانGm شد
Cmغیر مردنمGm نیست Cmدلخوشی نگاD#را دلخوش توامD که میکشی تو ماGm را

Cm…….Gm……Cm…….Gm…….D#…….D…….D……Gm
Cm…….Gm……Cm…….Gm…….D#…….D…….D……Gm
Cmرفتی و خزانGm شد Cmگریه بی امانGm شد D#دل ز هر چه ترDسید عاقبت همانGm شد
Cmغیر مردنمGm نیست Cmدلخوشی نگاD#را دلخوش توامD که میکشی تو ماGm را

برای ارسال اجرای آهنگ نیمه ی پنهان از امیر حسین افتخاری کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از امیر حسین افتخاری اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *