آکورد آهنگ علاقه محسوس از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار آهنگ علاقه ی محسوس از محسن ابراهیم زاده

گام اصلی D#m ریتم 2/4

D#m……B……G#m……C#……C#……A#m……B……D#m
D#mتویی تویی که میتونی Bمنو درمونم کنی G#mتویی که منو میتونی C#عاشقونه آرBومم کنی
C#کم دیدBه دلم C#مثل تو ندیدG#mه دلم Bعجیب حال خوشی داره که A#به تو رسیده D#mدلم
D#mاین علاقه فقط واسه ماست Bبا تو دلم رو هواس G#mگره کور خورده دلم C#به چشای نازت
A#mبی قراG#mره دلم A#mآروم نداG#mره دلم Bتو بزن تا که دل من A#mبرقصه به ساD#mزت
D#mنرو نمیشه تنهایی بی تو سر Bنمیشه آخه دلم یه بچهG#m میشه به تو Bعلاقه محسوA#mس دارC#م
اگه A#mپا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم Bجا بده از اوناشم که تورو C#دوست داD#mرم
D#mنرو نمیشه تنهایی بی تو سر Bنمیشه آخه دلم یه بچهG#m میشه به تو Bعلاقه محسوA#mس دارC#م
اگه A#mپا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم Bجا بده از اوناشم که تورو C#دوست داD#mرم

D#m……B……G#m……C#……C#……A#m……B……D#m
D#mچجوری تو دلم جا شدی قحطیB بود و تو دریا شدی مسیرG#m عشقمون یه جاده ی C#دور و دراA#mزه
A#mخوشم به خوشیهG#m دلت نمیکنم که ولت من فقط میفهمم چی میگذره توی دلت
D#mنرو نمیشه تنهایی بی تو سر Bنمیشه آخه دلم یه بچهG#m میشه به تو Bعلاقه محسوA#mس دارC#م
اگه A#mپا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم Bجا بده از اوناشم که تورو C#دوست داD#mرم
D#mنرو نمیشه تنهایی بی تو سر Bنمیشه آخه دلم یه بچهG#m میشه به تو Bعلاقه محسوA#mس دارC#م
اگه A#mپا بده چشات به این دلم راه بده یکم تو دلت بهم Bجا بده از اوناشم که تورو C#دوست داD#mرم
D#m……B……G#m……C#……C#……A#m……B……D#m

برای ارسال اجرای آهنگ علاقه محسوس از محسن ابراهیم زاده کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از محسن ابراهیم زاده اینجا کلیک کنید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.