Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ زندگی ادامه داره از بابک جهانبخش

آکورد های بابک جهانبخش

آکورد گیتار آهنگ زندگی ادامه داره از بابک جهانبخش

متن و آکورد گیتار آهنگ زندگی ادامه داره از بابک جهانبخش

D#m……B……G#m……A#m……D#m……B……G#m……A#m
D#mخوش باشی هرجا که هستی توی این Bگردش تقوC#یم
ما یه جاهایی G#mحریفC# جبر زندگی نمیBشیم دور هم G#mمیگشتیم اما
تو جهاC#نای مواA#mزی نرBسیدن منطقی بود ته اینC# دیوBونه باA#mزی
خوش باشی D#mهرجا که هستیG#m یادتم هرA#mجا که هستمC# من به رومم BنمیاC#رم که چقد بی تو G#mشکستم
جنگل از Bبیرون قشنگه از تو کهF# چنتا درخته اینکه محکمB باشی اماG#m از درC#ون به خشکیC# سختهA#m
با تو تقدD#mیرم گره خورد به یه مشتB اما و اى کاش بعد من C#مراقب اون خنده هاG#mى لعنتیت باش
بعد من C#فکر خودت باش غصه G#mرسم روزگاBره ما چه باG#mشیم چه نباشیم زندC#گى Bادامه داA#mره

D#m……B……G#m……A#m……D#m……B……G#m……A#m
واسه ما D#mگذشتنC#  از Bهم یه مسیرG#m ناگذیره اما هیشکیC# جای ماBرو تو دل G#mهم BنمیگیرA#mه
آدما D#mبه مهرC#بونیB خیلی زود G#mوابسته میشن آدماC#ی تنها زودBتر سادهF# تر G#mشکسته میD#mشن
C#شکسته میD#mشن A#mشکسته میD#mشن
با تو تقدD#mیرم گره خورد به یه مشتB اما و اى کاش بعد من C#مراقب اون خنده هاG#mى لعنتیت باش
بعد من C#فکر خودت باش غصه G#mرسم روزگاBره ما چه باG#mشیم چه نباشیم زندC#گى Bادامه داA#mره
با تو تقدD#mیرم گره خورد به یه مشتB اما و اى کاش بعد من C#مراقب اون خنده هاG#mى لعنتیت باش
بعد من C#فکر خودت باش غصه G#mرسم روزگاBره ما چه باG#mشیم چه نباشیم زندC#گى Bادامه داA#mره
D#m……B……G#m……A#m

برای ارسال اجرای آهنگ زندگی ادامه داره از بابک جهانبخش کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از بابک جهانبخش اینجا کلیک کنید

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *