Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد دکلمه ی از خون جوانان وطن اجرای پرستو احمدی

آکورد های پرستو احمدی

پرستو احمدی

C#mاز خون جواEنان وطن C#mلاله، وطن Eلاله، وطن F#لاله دمیدهBm
C#mاز ماتم سرEو قدشان C#mسرو و، جانم Eسرو و خدا F#سروا خمیدهBm
چه کج C#mرفتاری ای Bmچرخ، چه بد C#mکرداری ای Bmچرخ
سر Eکین داری ای C#mچرخ، نه دین Eداری نه آیینF#، داری نه آیینBm داری ای C#mچرخ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *