صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ یه پرزن مرده از سینا پارسیان

امتیاز بدهید

آکورد های سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ یه پرزن مرده از سینا پارسیان

آکورد گیتار آهنگ یه پرزن مرده از سینا پارسیان

 ریتم 6/8

Am…..Am……Em7…..Em7
Amیه قلب تو سرمه که مغزمو خورده Em7تو جمجمم انگار یه پیرزن مرده Fخدا بیامرزه Cتموم اموG اتو E7
Amبه تیغ توی گلوم به خار تو چشمام Em7اجازه دادم تا وقتی خودم تنهام Fگاهی تو چشم و گلوت Cگپ بزننG با توE7
Amیه عمر برای دلم هم پدری کردمEm7 هم واسه نون شبش کولبری کردم Fکه باورش نشه باز Cدوباره حرGفاتوE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونس Cبگو کی منG یا توE7…..Am
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونسC بگو کی منG یا توE7……Am

Am…..Am……Em7…..Em7…..F…..C…..Am…..Am……Em7…..Em7…..F…..C…..Em7…..Em7
Am…..Am……Em7…..Em7…..F…..C
Amعشق قشنگه ولی عشق دلی نه به زورEm7 بذار رد شم از این مسیر صعب العبورF چی میشه یک لحظهC وا کنی اGخماتوE7
Amیه قلب تو سرمه یه مغز تو سینمEm7 با چشم میشنومو با گوش میبینمF منو بهم ریختی Cمیبینی کاGراتوE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونس Cبگو کی منG یا توE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونسC بگو کی منG یا توE7……Am
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونس Cبگو کی منG یا توE7
Amخون به دلم کردی بعد ولم کردی Em7هر دفعه زد به سرم تو عاقلم کردی Fحالا کی دیوونسC بگو کی منG یا توE7……Am

برای ارسال اجرای آهنگ یه پیرزن مرده از سینا پارسیان کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از سینا پارسیان اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.