آکورد آهنگ گل یخ از کوروش یغمایی

آکوردهای کوروش یغمایی
آکورد گیتار آهنگ گل یخ از کوروش یغمایی

آکورد گیتار آهنگ گل یخ از کوروش یغمایی

 ریتم 4/4

Am…..Em…..Dm…..Am…..Em…..Em…..Am…..Em…..Dm…..Am…..Em…..Em
Amغم میون دوتا چشموGن قشنگت Dmلونه کرAmده شب تو مو‌های سیاGهت Dmخونه کرAmده
Eدوتا چشمون سیاFهت Dmمثل شب‌Eهای منه سیاهی‌های دو چشمتF ….. Dmمثل غم‌Eهای منه
Amوقتی بغض Emاز مژه هام Amپایین میاد، A#بارون میشهAm سیل غم GآبادیموF ویرونه کرEده
Amوقتی با Emمن میمونی Amتنهاییمو A#باد می‌برAmه دوتا چشماGم بارون Fشبونه کرEده
Eبهار از دستای من Fپر زده و رفتG گل یخ Fتوی دلم Eجوونه کرده
Eتو اتاقم دارم از Fتنهایی آتیش می‌گیرم‌ Gای شکوFفه توی این Eزمونه کرده
Amچی بخوFنم جوونیم Dmرفته صدام Eرفته دیگهG گل یخF توی دلم Eجوونه کرده
Amچی بخوFنم جوونیم Dmرفته صدام Eرفته دیگهG گل یخ Fتوی دلم Eجوونه کرده

Am…..F…..Dm…..E…..G…..F…..E…..E
Am…..F…..Dm…..E…..G…..F…..E…..E
Amغم میون دوتا چشموGن قشنگت Dmلونه کرAmده شب تو مو‌های سیاGهت Dmخونه کرAmده
Eدوتا چشمون سیاFهت Dmمثل شب‌Eهای منه سیاهی‌های دو چشمتF ….. Dmمثل غم‌Eهای منه
Amوقتی بغض Emاز مژه هام Amپایین میاد، A#بارون میشهAm سیل غم GآبادیموF ویرونه کرEده
Amوقتی با Emمن میمونی Amتنهاییمو A#باد می‌برAmه دوتا چشماGم بارون Fشبونه کرEده
Eبهار از دستای من Fپر زده و رفتG گل یخ Fتوی دلم Eجوونه کرده
Eتو اتاقم دارم از Fتنهایی آتیش می‌گیرم‌ Gای شکوFفه توی این Eزمونه کرده
Amچی بخوFنم جوونیم Dmرفته صدام Eرفته دیگهG گل یخF توی دلم Eجوونه کرده
Amچی بخوFنم جوونیم Dmرفته صدام Eرفته دیگهG گل یخ Fتوی دلم Eجوونه کرده
Am…..F…..Dm…..E…..G…..F…..E…..E
Am…..F…..Dm…..E…..G…..F…..E…..E

برای ارسال ویدئو ی آهنگ گل یخ از کوروش یغمایی کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از کوروش یغمایی اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *