برای پیشگیری از کرونا ماسک بزنیم
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ گل گلخونه از عارف

آکوردهای عارف

آکورد گیتار آهنگ گل گلخونه از عارف

آکورد گیتار آهنگ گل گلخونه از عارف

 ریتم 6/8

Am
Emگلِ گلAmخونه من یکی یکGدونه من چراغ Fخونه من Dmاومدم Emباز Dmاومدم Emباز
Emنمی خوام Amگریه کنم واسه مرGگ غنچه ها تو به من Fهدیه بکن Dmپر پرEmواز Dmپر پرEmواز
Amخسته دل داری می خواد Gاز شما یاری می خواد Amتوی قحطی وفا Gدل پرستاری می خوادAm
Emگلِ گلAmخونه من یکی یکGدونه من چراغ Fخونه من Dmاومدم Emباز Dmاومدم Emباز
Emنمی خوام Amگریه کنم واسه مرGگ غنچه ها تو به من Fهدیه بکن Dmپر پرEmواز Dmپر پرEmواز

Amبه من Dmغم زده ی Gدل مرده Dmدوباره Gدرس محبت Amبدهید
Amمن افسرDmده ی ناG امیدو Dmدوباره Gبه خنده عاAmدت بدهید
Amخسته دل داری می خواد Gاز شما یاری می خواد Amتوی قحطی وفا Gدل پرستاری می خوادAm
Emگلِ گلAmخونه من یکی یکGدونه من چراغ Fخونه من Dmاومدم Emباز Dmاومدم Emباز
Emنمی خوام Amگریه کنم واسه مرGگ غنچه ها تو به من Fهدیه بکن Dmپر پرEmواز Dmپر پرEmواز
Dmپر پرEmواز Dmپر پرEmواز

برای ارسال اجرای آهنگ گل گل خوته از تو از عارف کلیک کنید

جهت دیدن آکورد های دیگر از عارف اینجا کلیک کنید


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *