Covid19 Alert
صفحه اینستاگرام سایت آکورد گیتار ایکورد
کانال تلگرام سایت آکورد گیتار ایکورد

آکورد آهنگ گل مهتاب از فرزاد فرخ

آکورد های فرزاد فرخ

کاور آهنگ گل مهتاب از فرزاد فرخ

آکورد با ریتم 4/4

Bm…..A…..G…..Bm
Bmآرامش من آینده ی من Emدر دست توBmست
Bmپروانه ی من قلبم رو ببین Emسرمست توBmست
Aآینده ای روشن من با تو بسازم
Bmدنیامو بغل کن ای محرم رازم زیبا گل مهتاF#بم
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم

Bm…..A…..G…..F#…..Bm…..A…..G…..Bm
Aدوستم داشته باش شعر آواGزم باش تو مراBm آغاز کن شوق پروAازم باش
در عبور از چشمت لانه ی Gعشق پیداست لحظه هاBmی بی تو زندگی Aبی معناست
زندگی Emبی GمعناF#ست
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم
هرBmگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم
Aمن قلبم وابسته شد به آن چشمانت Gوای دنیا دنیا دوستت F#دارم
Bm…..A…..G…..F#…..Bm…..A…..G…..Bm


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *